Wykonanie robót budowlanych dla potrzeb budowy Biblioteki wraz z siedzibą Rady Dzielnicy i zagospodarowaniem terenu przy ul. Łowickiej 51 w Gdyni

MBI.271.6.2020.MM                                                                                Gdynia, dnia 20.05.2020r.
15/762
 
 
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych pn.: Wykonanie robót budowlanych dla potrzeb budowy Biblioteki wraz z siedzibą Rady Dzielnicy i zagospodarowaniem terenu przy ul. Łowickiej 51 w Gdyni.
 
OGŁOSZENIE O WYNIKU
 
Zgodnie z art. 92 ust 1 pkt 1) Ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Zgodnie z zapisami SIWZ, w dniu 24.04.2020r. przeprowadzono część jawną – dokonano otwarcia złożonych ofert w przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych pn.: Wykonanie robót budowlanych dla potrzeb budowy Biblioteki wraz z siedzibą Rady Dzielnicy i zagospodarowaniem terenu przy ul. Łowickiej 51 w Gdyni.
W niniejszym postępowaniu złożono cztery oferty dotyczące zamówienia.
Zamawiający dokonał oceny ofert dla zamówienia na podstawie kryteriów oceny ofert zawartych w SIWZ.
 
 ocena_ofert
 
Zamawiający na podstawie art. 91 ust. 1 Prawa Zamówień Publicznych, wybrał ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ.
Najkorzystniejsza oferta została złożona przez firmę „BUDREM-RYBAK” Sp. z o. o. Sp. k.,
ul. Krótka 1, 84-242 Luzino.
Złożona oferta otrzymała łącznie 100 punktów.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agata Hermann
Wprowadził informację: Marta Miąskowska
Ostatnio zmodyfikował: Marta Miąskowska
Data wytworzenia informacji: 20.05.2020
Data udostępnienia informacji: 20.05.2020
Ostatnia aktualizacja: 20.05.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
20.05.2020 15:32 Dodanie informacji Marta Miąskowska