Wykonanię Materiałów Promujących Miasto Gdynię EZP 19/20

Dotyczy: udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie materiałów promujących miasto Gdynię
Zamawiający zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 214 000 Euro nr EZP 19/20 na wykonanie materiałów promujących miasto Gdynię. 
W wyniku oceny ofert, dokonanej na podstawie warunków zapisanych w SIWZ najwyższe łączne oceny otrzymały oferty złożone przez firmy :
 
nazwa wykonawcy
Perfekt-Druk Maciej Wiśniewski
CZĘŚĆ  I
adres wykonawcy
ul. Pliszki 4, 87-300 Brodnica
cena
9 849 zł
 
nazwa wykonawcy
Media Consulting Agency Irina Chicherina
CZĘŚĆ II
adres wykonawcy
ul. Klimasa 41D/27, 53-676 Wrocław
cena
11 472 zł
 
 
nazwa wykonawcy
Gostarmedia Mariusz Kiedrowicz
CZĘŚĆ III
adres wykonawcy
ul. Wolności 8/111, 81-327 Gdynia
cena
6 750 zł
 
 
nazwa wykonawcy
Intermedia
CZĘŚĆ IV
adres wykonawcy
ul. Spółdzielcza 17, 09-407 Płock
cena
22 987 zł
 
nazwa wykonawcy
Perfekt-Druk Maciej Wiśniewski
CZĘŚĆ V
adres wykonawcy
ul. Pliszki 4, 87-300 Brodnica
cena
116 165,15 zł
 
nazwa wykonawcy
Gostarmedia Mariusz Kiedrowicz
CZĘŚĆ VI
adres wykonawcy
ul. Wolności 8/111, 81-327 Gdynia
cena
8 550 zł
 
nazwa wykonawcy
PromoBay Brzoskowski-Kamaj
CZĘŚĆ VII
adres wykonawcy
ul. Słowiańska 55C, 61-664 Poznań
cena
5 380 zł
 
nazwa wykonawcy
Agencja Promocyjna Wena
CZĘŚĆ VIII
adres wykonawcy
ul. Morenowa 11, 80-172 Gdańsk
cena
3 810 zł
 
Wykonawcy ci spełnili wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a przedstawione przez nich oferty w pełni odpowiadają wszystkim wymaganiom określonym w SIWZ. Ubiegający się o zamówienie zaoferowali korzystne ceny wykonana usług, które są zgodne z obecnymi realiami. W związku z powyższym, działając na podstawie art. 91 ustawy PZP komisja zdecydowała się wybrać wyżej wymienione oferty.
Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 94, ust. 1, pkt 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych, ma zamiar zawrzeć umowy w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia opublikowania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszych ofert- niemniej nie dłuższym niż 10 dni od dnia opublikowania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszych ofert.
Ponadto Zamawiający informuję, iż w przedmiotowym postępowaniu w ośmiu jego częściach wzięło udział dwanaście podmiotów.
W załączeniu Rozstrzygnięcie i szczegółowe informacje.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Kinga Borusewicz
Data wytworzenia informacji: 28.02.2020
Data udostępnienia informacji: 28.02.2020