Wykonania robót budowlanych zadania pn. Przebudowa i budowa drogi pożarowej wraz z modernizacją miejsc postojowych dla potrzeb budynku użyteczności publicznej przy ul. Chylońskiej 227 w Gdyni

MBI.271.14.2020.EB                                                                               Gdynia, dnia 21.08.2020r.
08/1409
 
 
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych pn.: Wykonanie robót budowlanych zadania pn. Przebudowa i budowa drogi pożarowej wraz z modernizacją miejsc postojowych dla potrzeb budynku użyteczności publicznej przy ul. Chylońskiej 227 w Gdyni.
 
OGŁOSZENIE O WYNIKU
 
 
Zgodnie z art. 92 ust 1 pkt 1) Ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Zgodnie z zapisami SIWZ, w dniu 30.07.2020r. przeprowadzono część jawną – dokonano otwarcia złożonych ofert w przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na Wykonanie robót budowlanych zadania pn. Przebudowa i budowa drogi pożarowej wraz z modernizacją miejsc postojowych dla potrzeb budynku użyteczności publicznej przy ul. Chylońskiej 227 w Gdyni.
W niniejszym postępowaniu złożono osiem ofert.
Zamawiający dokonał oceny ofert na podstawie kryteriów oceny ofert zawartych w SIWZ.

MBI_271_14_2020_OCENA_OFERT

Zamawiający na podstawie art. 91 ust. 1 Prawa Zamówień Publicznych, wybrał dla zamówienia, ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ.
Najkorzystniejsza oferta dla zamówienia, została złożona przez firmę LATO–BRUK Eugeniusz Latosiński, ul. Mickiewicza 9, 84-220 Strzebielino.
Złożona oferta otrzymała łącznie 100,00 punktów dla zamówienia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Beata Brzostowska
Wprowadził informację: Edyta Bielawiec
Ostatnio zmodyfikował: Edyta Bielawiec
Data wytworzenia informacji: 21.08.2020
Data udostępnienia informacji: 21.08.2020
Ostatnia aktualizacja: 21.08.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
21.08.2020 12:12 Dodanie informacji Edyta Bielawiec