Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Budowa sali gimnastycznej z zapleczem, salą dydaktyczną, biblioteką i biurem Rady Dzielnicy przy Szkole Podstawowej Nr 16 w Gdyni

Zamawiający informuje, że ogłoszenie o wyniku postępowania, dotyczące przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych pn.: Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej z zapleczem, salą dydaktyczną, biblioteką i biurem Rady Dzielnicy przy Szkole Podstawowej Nr 16 w Gdyni wraz z zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą techniczną i przebudową istniejącego budynku szkoły z dostosowaniem do potrzeb osób z niepełnosprawnością”, zostało zamieszczone w Dokumentacji postępowania na Platformie Portal Smart PZP https://portal.smartpzp.pl/umgdynia/

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Beata Brzostowska
Wprowadził informację: Edyta Bielawiec
Data wytworzenia informacji: 29.09.2020
Data udostępnienia informacji: 29.09.2020