Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego nad kompleksową termomodernizacją XIV Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Placówek Specjalistycznych i VI Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni

LOGO_UE

Zamawiający informuje, że ogłoszenie o wyniku postępowania, dotyczące przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (część usług realizowanych w ramach projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gdyni”) na realizację zadania pn:
Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego nad kompleksową termomodernizacją XIV Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Placówek Specjalistycznych i VI Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni w ramach projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gdyni”, zostało zamieszczone w Dokumentacji postępowania na Platformie Portal Smart PZP https://portal.smartpzp.pl/umgdynia/

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agata Hermann
Wprowadził informację: Edyta Bielawiec
Data wytworzenia informacji: 22.05.2020
Data udostępnienia informacji: 22.05.2020