Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego nad budową Biblioteki wraz z siedzibą Rady Dzielnicy i zagospodarowaniem terenu przy ul. Łowickiej 51 w Gdyni

Zamawiający informuje, że ogłoszenie o wyniku postępowania, dotyczące przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych pn.:
Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego nad budową Biblioteki wraz z siedzibą Rady Dzielnicy i zagospodarowaniem terenu przy ul. Łowickiej 51 w Gdyni, zostało zamieszczone w Dokumentacji postępowania na Platformie Portal Smart PZP https://portal.smartpzp.pl/umgdynia/

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agata Hermann
Wprowadził informację: Marta Miąskowska
Data wytworzenia informacji: 28.05.2020
Data udostępnienia informacji: 28.05.2020