Ubezpieczenie pojazdów specjalnych do zimowego i letniego utrzymania jezdni dróg Gminy Miasta Gdyni

OGŁOSZENIE  O  WYNIKU  POSTĘPOWANIA  EZP  SA.271.109.2020

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019r., poz. 1843 z późn. zm.)  uprzejmie informuję, że decyzją Sekretarza Miasta Gdyni z dnia 09 października 2020r. zatwierdzono wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego w dniu 2020-09-30 w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn: Ubezpieczenie pojazdów specjalnych do zimowego i letniego utrzymania jezdni dróg Gminy Miasta Gdyni
 
W postępowaniu złożono 2 oferty:

1. STU Ergo HESTIA SA
Przedstawicielstwo Korporacyjne w  Szczecinie
70-653 Szczecin, ul. Zbożowa 4
 cena    213.211,38 zł       78 pkt
Klauzula – Assistance wariant podstawowy zgodnie z OWU (dotyczy pojazdów specjalnych)    0 pkt
RAZEM PUNKTÓW      78 pkt
 
2. PZU SA
Region Sprzedaży Korporacyjnej Północ
Ul. Arkońska 6 A4,  80-347 Gdańsk
cena    175.029,10 zł     95 pkt
Klauzula – Assistance wariant podstawowy zgodnie z OWU (dotyczy pojazdów specjalnych)     0,0 pkt
RAZEM PUNKTÓW     95 pkt
 
Zamówienie zostało udzielone firmie:
 
PZU SA Region Sprzedaży Korporacyjnej Północ, Oddział Sprzedaży Korporacyjnej Gdańsk
80-347 Gdańsk, ul. Arkońska 6 A4
 
Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie określonym przez Zamawiającego, tj. 19.10.2020r., zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Hanna Smyczyńska
Ostatnio zmodyfikował: Hanna Smyczyńska
Data wytworzenia informacji: 09.10.2020
Data udostępnienia informacji: 09.10.2020
Ostatnia aktualizacja: 09.10.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
09.10.2020 11:43 Dodanie informacji Hanna Smyczyńska