Przebudowa pomieszczeń filii żłobka „Niezapominajka” wraz z budową nowego placu zabaw przy ul. Wiczlińskiej 33 w Gdyni w ramach projektu „Aktywny rodzic. Utworzenie 60 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Miasta Gdyni”

logo_projektu

MBI.271.12.2020.MM                                                                              Gdynia, dnia 17.06.2020r.
04/940
 
 
 
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych pn.: Przebudowa pomieszczeń filii żłobka „Niezapominajka” wraz z budową nowego placu zabaw przy ul. Wiczlińskiej 33 w Gdyni w ramach projektu „Aktywny rodzic. Utworzenie 60 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Miasta Gdyni”.
 
OGŁOSZENIE O WYNIKU
 
Zgodnie z art. 92 ust 1 pkt 1) Ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Zgodnie z zapisami SIWZ, w dniu 04.06.2020r. przeprowadzono część jawną – dokonano otwarcia złożonych ofert w przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych pn.: Przebudowa pomieszczeń filii żłobka „Niezapominajka” wraz z budową nowego placu zabaw przy ul. Wiczlińskiej 33 w Gdyni w ramach projektu „Aktywny rodzic. Utworzenie 60 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Miasta Gdyni”.
W niniejszym postępowaniu złożono jedną ofertę dotyczące zamówienia.
Zamawiający dokonał oceny ofert dla zamówienia na podstawie kryteriów oceny ofert zawartych w SIWZ.

OCENA_OFERT
 
Zamawiający na podstawie art. 91 ust. 1 Prawa Zamówień Publicznych, wybrał jedyną ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ.
Najkorzystniejsza oferta została złożona przez firmę MARBUD Sp. z o. o. Spółka Komandytowa, ul. Morska 147, 81-206 Gdynia.
Złożona oferta otrzymała łącznie 100 punktów.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Beata Brzostowska
Wprowadził informację: Marta Miąskowska
Ostatnio zmodyfikował: Marta Miąskowska
Data wytworzenia informacji: 17.06.2020
Data udostępnienia informacji: 17.06.2020
Ostatnia aktualizacja: 17.06.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
17.06.2020 13:55 Dodanie informacji Marta Miąskowska
17.06.2020 13:05 wersja robocza Marta Miąskowska