Informacja o unieważnieniu-zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na budowie hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 33 ul. Godebskiego 8 w Gdyni (...) – II postępowanie

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 
 

Dotyczy:         przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na budowie hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 33 ul. Godebskiego 8 w Gdyni wraz z zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą techniczną oraz z połączeniem za pomocą łącznika z budynkiem istniejącej szkoły– II postępowanie.

           
            Działając zgodnie z art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawiadamia, że przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.
W wyniku ogłoszenia o zamówieniu na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na budowie hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 33 ul. Godebskiego 8 w Gdyni wraz z zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą techniczną oraz z połączeniem za pomocą łącznika z budynkiem istniejącej szkoły-II postępowanie, opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 575430-N-2020 z dnia 20.08.2020 r., w terminie wyznaczonym na składanie ofert do Zamawiającego wpłynęło 5 ofert, z cenami ofertowymi brutto:
 
1.      Przembud Gdańsk SA, ul. Litewska 15, 80-719 Gdańsk – 8 261 941,40 zł brutto;
2.      Konsorcjum firm: JPD Sp. z o.o. Sp. k., ul. Miłoleśna 5n, 86-300 Grudziądz (lider) i ZAKŁAD BUDOWLANY „KRUPIŃSKI” Jan Krupiński,  ul. Miłoleśna 5n, 86-300 Grudziądz              8 446 500,00 zł brutto;
3.      BUDREM-RYBAK Sp. z o.o. Sp. k., ul. Krótka 1, 84-242 Luzino – 8 329 991,85 zł brutto;
4.      Przedsiębiorstwo Ecozet Mirosław Zblewski, ul. Strażacka 6, Kaliska Kościerskie, 83-400 Kościerzyna – 7 842 973,42 zł brutto.
 
Przed otwarciem ofert Zamawiający podał, że kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, wynosi 6 781 843,00 zł brutto. Ponieważ Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty, przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Anna Stankiewicz
Data wytworzenia informacji: 14.09.2020
Data udostępnienia informacji: 14.09.2020