Dostawa papierowych artykułów sanitarnych dla Urzędu Miasta Gdyni na lata 2020-2021

Na podstawie art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U.z 2019 r. poz.1843 z pózn.zm)  uprzejmie informuję, że decyzją Sekretarza  Miasta Gdyniz dnia 10 stycznia 2020r. zatwierdzono wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego w dniu 2019-12-30 w trybie przetargu nieograniczonego  poniżej 211000€  na Dostawę papierowych artykułów sanitarnych dla Urzędu Miasta Gdyni na lata 2020-2021.
 
Ważne oferty złożyły firmy:
1.Henry Kruse Sp. z o.o Bielany Wrocławskie ul. Kolejowa 3 Kobierzyce 55-040
Kwota brutto oferty 473 678,36 zł , 38 punktów cena, 40 punktów termin dostawy
2.Optimax Spółka Jawna M.Nowak,L.Listewnik ul. Opata Hackiego 12 Gdynia 81-213
Kwota brutto oferty 304 583,52 zł, 60 punktów cena 40 punktów termin dostawy
3.Natural Cezary Szajrych Al. Grunwaldzka 303 Gdańsk 80-314
Kwota brutto oferty 379 538,36 zł, 48 punktów cena 40 punktów termin dostawy
4.Simbhp sp.j. ul. Borchardta 35-37 Słupsk 76-200
Kwota brutto oferty 328 527,16 zł, 55 punktów cena 40 punktów termin dostawy
5.FHU Arkan Wojciech Wasilewicz ul. Sianowska 1 Gdańsk 80-298
Kwota brutto oferty  328 140,52 zł, 55 punktów cena 40 punktów termin dostawy
 
Zamawiający nie wykluczył żadnego Wykonawcy.
 
Zamawiający nie odrzucił  żadnego Wykonawcy.
 
Zamówienie  zostało udzielone firmie:
Optimax Spółka Jawna
Adres wykonawcy:
ul. Opata Hackiego 12 Gdynia 81-213
NIP: 5860100689
REGON: 190242069
Cena: 304 583,52 zł brutto 60 punktów cena
Inne kryteria: termin dostawy 5 dni  , liczba punktów 40

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Hanna Smyczyńska
Ostatnio zmodyfikował: Hanna Smyczyńska
Data wytworzenia informacji: 10.01.2020
Data udostępnienia informacji: 10.01.2020
Ostatnia aktualizacja: 10.01.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
10.01.2020 14:50 Dodanie informacji Hanna Smyczyńska