Dostawa licencji i usługi wsparcia dla platformy wirtualizacyjnej

Na podstawie art. 92 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych zawiadamiam, że Zamawiający dokonał ponownego wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na dostawę licencji i usługi wsparcia dla platformy wirtualizacyjnej.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jerzy Przeworski
Wprowadził informację: Aleksandra Goran
Data wytworzenia informacji: 20.02.2020
Data udostępnienia informacji: 20.02.2020