Dostawa licencji i usługi wsparcia dla platformy wirtualizacyjnej

Na podstawie art. 92 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych zawiadamiam, że Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty           w postępowaniu przetargowym na dostawę licencji i usługi wsparcia dla platformy wirtualizacyjnej.  

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jerzy Przeworski
Wprowadził informację: Karolina Dobrzyńska
Data wytworzenia informacji: 27.01.2020
Data udostępnienia informacji: 27.01.2020