Dostawa dla Gminy Miasta Gdyni tablic rejestracyjnych

Dotyczy rozstrzygnięcia wyboru oferty na dostawę dla Gminy Miasta Gdyni tablic rejestracyjnych.
               
Niniejszym informuję, iż w wyniku postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę dla Gminy Miasta Gdyni tablic rejestracyjnych dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. Wybrano ofertę Wytwórni Tablic ZNAK Sp. z o.o. z  siedzibą przy ul. Gąbińskiej 5, 01-703 Warszawa. Cena oferty 479 894,20 zł brutto. Powyższa oferta spełnia wymogi specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz uzyskała najwyższą ilość punktów 10 pkt. w kryteriach oceny oferty. Kryterium I – cena 6 pkt., kryterium II – czas dostarczenia zamówień częściowych (partii) tablic rejestracyjnych – do 4 dni – 2 pkt., kryterium III – czas dostarczenia tablic indywidualnych, wtórników tablic rejestracyjnych oraz dodatkowych tablic rejestracyjnych na bagażnik – do 24 godzin –  2 pkt.
Ponadto w ww. postępowaniu oferty złożyły firmy: „EUROTAB” SP. Z O.O. siedzibą przy ul. Skarbimierzyce 16, 72-002 Dołuje, Cena oferty brutto oferty – 535 346,40 zł. Kryterium I – cena 5,38 pkt., kryterium II – czas dostarczenia zamówień częściowych (partii) tablic rejestracyjnych – do 10 dni – 0,2 pkt., kryterium III – czas dostarczenia tablic indywidualnych, wtórników tablic rejestracyjnych oraz dodatkowych tablic rejestracyjnych na bagażnik – do 75 godzin – 0,2 pkt.; ilość ogólna punktów – 5,78;
TABLA Sp. z o.o. z siedzibą  przy ul. Diamentowej 7B, 20-447 Lublin. Cena oferty brutto oferty – 541 868,20 zł. Kryterium I – cena 5,31 pkt., kryterium II – czas dostarczenia zamówień częściowych (partii) tablic rejestracyjnych – do 180 dni – 0,8 pkt., kryterium III – czas dostarczenia tablic indywidualnych, wtórników tablic rejestracyjnych oraz dodatkowych tablic rejestracyjnych na bagażnik – do 75 godzin – 0,2 pkt.; ilość ogólna punktów – 6,31.
W postępowaniu nie wykluczono żadnych Wykonawców i nie odrzucono żadnej oferty.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Neubert-Michalak
Wprowadził informację: Iwona Ławik
Ostatnio zmodyfikował: Iwona Ławik
Data wytworzenia informacji: 09.12.2020
Data udostępnienia informacji: 09.12.2020
Ostatnia aktualizacja: 10.12.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
10.12.2020 10:56 Dodanie informacji Iwona Ławik