XXV sesja Rady Miasta Gdyni z 23 grudnia 2020 r.

PORZĄDEK OBRAD
XXV SESJI RADY MIASTA GDYNI
23 grudnia 2020 roku
GODZ. 12.00, tryb obradowania zdalnego
 
 
1.       Otwarcie sesji Rady Miasta,
2.       Przyjęcie porządku obrad,
3.       Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Miasta,
4.       Sprawozdanie z pracy Rady Dzielnicy Pogórze5.       Projekty uchwał w sprawach:

projekty scalone do jednego pliku .pdf

5.1  uchwalenia budżetu miasta Gdyni na 2021 rok (projekt został przekazany Radnym w terminie wcześniejszym)
5.2  Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2021 – 2034 (projekt został przekazany Radnym w terminie wcześniejszym)
5.3  zmiany Regulaminu Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „Za wybitne zasługi dla Gdyni”;
5.4  przyjęcia do realizacji Gdyńskiego Programu Wsparcia Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2020 – 2022,
5.5  określenia kryteriów naboru do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Gdynia na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, ustalenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
5.6  ustalenia przebiegu gminnej drogi publicznej ulicy Jana Bażyńskiego w Gdyni,
5.7  ustalenia przebiegu gminnej drogi publicznej ulicy Jana Kilińskiego w Gdyni,
5.8  ustalenia przebiegu gminnej drogi publicznej ulicy Kliprowej w Gdyni
5.9  wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Gdyni przy ulicy Dembińskiego 59A,
5.10    wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Gdyni przy ulicy Józefa Korzeniowskiego,
5.11    wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej  położonej  w Gdyni przy ul.Kazimierza Górskiego,
5.12    wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej, położonej w Gdyni przy ulicy Kacze Buki,
5.13    wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżaw nieruchomości gruntowej  położonej  w Gdyni przy ul. Spółdzielczej,
5.14    wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Gdyni przy ulicy Nauczycielskiej,
5.15    nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej w pasie ul. Granicznej,
5.16    wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Jęczmiennej,
5.17    wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Kapitańskiej,
5.18    wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni ul.Kołłątaja 18-30,
5.19    wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Pomorskiej,
 
6.       Sprawozdanie z prac Komisji Rodziny, Pomocy Społecznej i Zdrowia,
7.       Interpelacje,
8.       Informacje.
9.       Wolne wnioski.
10.   Ustalenie terminu następnej sesji.
11.   Zakończenie obrad.

Aneks do porządku obrad
XXV sesji Rady Miasta Gdyni
23 grudnia 2020 r.
 
 
Projekty uchwał w sprawach:
 
                             
1. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego,
2. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
3. prowadzenia przez Urząd Miasta obsługi Gdyńskiego Centrum Informatyki.
4. zmiany uchwały Nr XX/646/20 Rady Miasta Gdyni z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z cmentarzy komunalnych,
5. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Gdyni na lata 2021-2024
6. przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) na terenie Gminy Miasta Gdyni. Kontynuacja na lata 2021 – 2023",
7. wyboru przedstawicieli Rady Miasta Gdyni do Gdyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
 
 
Przewodnicząca Rady Miasta Gdyni
 
Joanna Zielińska

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Ostatnio zmodyfikował: Dorota Nelke
Data wytworzenia informacji: 10.12.2020
Data udostępnienia informacji: 10.12.2020
Ostatnia aktualizacja: 22.02.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
22.02.2021 09:50 Aktualizacja treści Dorota Nelke
22.12.2020 09:20 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
16.12.2020 15:24 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
10.12.2020 13:36 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
10.12.2020 13:27 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
10.12.2020 13:15 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
10.12.2020 13:14 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
10.12.2020 12:26 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
10.12.2020 12:19 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska