XXIII sesja Rady Miasta Gdyni z dnia 28 października 2020 r.


PORZĄDEK OBRAD
XXIII SESJI RADY MIASTA GDYNI
28 października 2020 roku
GODZ. 12.00, ONLINE

1.       Otwarcie sesji Rady Miasta,
2.       Przyjęcie porządku obrad,
3.       Przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Miasta,
4.       Sprawozdanie z pracy Rady Dzielnicy Oksywie,5.       Projekty uchwał w sprawach:

Projekty scalone do jednego pliku .pdf

5.1   określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Gdyni,
5.2   opłaty miejscowej  na terenie Miasta Gdyni,
5.3   przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejon ulic Chwarznieńskiej, A. Krauzego i T. Szewczenki,
5.4   przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chylonia w Gdyni, rejon ulicy Chylońskiej i placu Dworcowego,
5.5   przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Orłowo w Gdyni, rejon al. Zwycięstwa oraz ulic Przebendowskich i Światowida,
5.6   przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon Skweru Kościuszki, ulic Borchardta, Armii Krajowej oraz pl. Grunwaldzkiego
5.7   zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Gdyni oraz wysokości stawek opłat za parkowanie i opłaty dodatkowej, sposobu ich pobierania oraz wprowadzenia opłaty abonamentowej.
5.8   zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z niestrzeżonych parkingów należących do Gminy Miasta Gdyni i usytuowanych poza drogami publicznymi na terenie Gdyni oraz ustalenia wysokości opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na tych parkingach.
5.9   zasad i trybu przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego
5.10                      zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
5.11                      uchwalenia rocznego Programu współpracy miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi,
5.12                      uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody,
5.13                      zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej pod nazwą Centrum Administracyjno - Rozliczeniowe, nadania jej statutu oraz powierzenia jej wspólnej obsługi jednostek obsługiwanych,
5.14                      zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 26 im. Żołnierzy Armii Krajowej z siedzibą przy ul. Tatrzańskiej 40 w Gdyni,
5.15                      ustalenia przebiegu gminnej drogi publicznej ulicy Albańskiej w Gdyni,
5.16                      ustalenia przebiegu gminnej drogi publicznej ulicy Dionizosa w Gdyni,
5.17                      wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Hutniczej,
5.18                      wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Ikara,
5.19                      wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Cechowej,
5.20                      wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni,  położonej w Gdyni przy ul. Chwarznieńskiej,
5.21                      wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Pionierów,
5.22                      wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. A. Hryniewickiego,
5.23                      wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni,  położonej w Gdyni przy ul. Cumowników
5.24                      wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Inżynierskiej,
5.25                      wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Powstania Śląskiego,
5.26                      wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości gminnej, położonej w Gdyni przy ul. Chwarznieńskiej 127
5.27                      wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej o powierzchni  32 m2 położonej w Gdyni przy ul. Ikara,
5.28                      wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej o powierzchni  12m2 położonej w Gdyni przy ul. Ikara,
5.29                      wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej o powierzchni 877 m2 położonej w Gdyni przy ul. Krawieckiej
5.30                      wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy nieruchomości, położonej w Gdyni przy Bulwarze Nadmorskim im. Feliksa Nowowiejskiego/Al. Jana Pawła II,
5.31                      wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Gdyni przy ulicy Zawiszy Czarnego
5.32                      wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy nieruchomości gruntowej  położonej  w Gdyni przy ul.Bernadowskiej,
5.33                      wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni na nieruchomości należące do osoby fizycznej (ul. Orlicz -Dreszera),
5.34                      wyrażenia  zgody  na zamianę  nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni na nieruchomość stanowiącą własność osoby prawnej,
5.35                      skargi Pani JB na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni,
5.36                      skargi Pani JB z dnia 10 marca 2020 r.  na działalność pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni,
5.37                      wniosków SVOBODNY SOKOL spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu dotyczących działalności  Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni,,
5.38                      skargi SVOBODNY SOKOL spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu przy ul. Działowej 22/7 na działalność  Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni,
5.39                      petycji wniesionej do Rady Miasta Gdyni przez AF, dotyczącej złożenia wniosku w naborze programu kolej Plus dot. projektu pt. „Odtworzenie linii kolei miejskiej typu SKM kursującej ongiś na trasie Rumia – Port Oksywie”,
5.40                      petycji wniesionej do Rady Miasta Gdyni przez grupę osób fizycznych, zatytułowanej „Brak zgody na zamknięcie Klubu Kreatywni dla dzieci, społeczności lokalnej, sąsiadów istniejącego od 18 lat!”
5.41                      o zmianie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Gdyni oraz wysokości stawek opłat za parkowanie i opłaty dodatkowej, sposobu ich pobierania oraz wprowadzenia opłaty abonamentowej
 
6.       Sprawozdanie z prac Komisji Sportu,
7.       Interpelacje,
8.       Informacje.
9.       Wolne wnioski.
10.    Ustalenie terminu następnej sesji.
11.    Zakończenie obrad.

Aneks do porządku obrad
XXIII sesji Rady Miasta Gdyni
28 października 2020 r.
 
 
Projekty uchwał w sprawach:
 
                             
1. zmiany uchwały Nr XX/646/20 Rady Miasta Gdyni z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z cmentarzy komunalnych,
2. przyjęcia „Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Miasta Gdyni za rok szkolny 2019/2020”,
3. rozwiązania porozumienia międzygminnego z dnia 22 stycznia 2019 r. dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Gdańsk przy realizacji zadania polegającego na zmianie wielkości, obszaru i granic aglomeracji Gdańsk oraz w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu aglomeracji Gdańsk.
 
 
Przewodnicząca Rady Miasta Gdyni
 
Joanna Zielińska

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Ostatnio zmodyfikował: Dorota Nelke
Data wytworzenia informacji: 15.10.2020
Data udostępnienia informacji: 15.10.2020
Ostatnia aktualizacja: 22.10.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
22.10.2020 15:23 Korekta Dorota Nelke
22.10.2020 15:15 Aktualizacja treści Dorota Nelke
21.10.2020 15:04 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
16.10.2020 15:22 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
16.10.2020 15:10 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
15.10.2020 14:37 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
15.10.2020 09:42 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
15.10.2020 09:16 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska