XXII sesja Rady Miasta Gdyni z dnia 30 września 2020 r.


PORZĄDEK OBRAD
XXII SESJI RADY MIASTA GDYNI
30 września 2020 roku
GODZ. 12.00, sala C PPNT
 
1.       Otwarcie sesji Rady Miasta,
2.       Przyjęcie porządku obrad,
3.       Przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Miasta,
4.       Sprawozdanie z pracy Rady Dzielnicy Obłuże,
5.       Projekty uchwał w sprawach:
 
Projekty scalone do wspólnego pliku .pdf

5.1   zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na 2020 rok,
5.2   zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2020 – 2034,
5.3   zaciągnięcia  kredytu długoterminowego,
5.4   przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i leczenia nadwagi i otyłości w populacji młodzieży w Gminie Miasta Gdyni. Kontynuacja na lata 2020 – 2021”
5.5   zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie ochrony środowiska w zakresie inwestycji służących do gromadzenia, zagospodarowania i wykorzystania wód opadowych lub roztopowych w miejscu ich powstawania
5.6   zniesienia formy ochrony drzewa uznanego za pomnik przyrody
5.7   likwidacji ośrodka wsparcia Zespołu Opiekuńczego przy ul. Fredry 3 w Gdyni,
5.8   zmiany uchwały w sprawie przyjęcia planu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania na terenie Gminy Miasta Gdyni
5.9   wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Hutniczej (0,02 ha)
5.10                       wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Hutniczej (0,08 ha),
5.11                       wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Gdyni przy ul.Sępiej,
5.12                       wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonych w Gdyni przy ul. Świętojańskiej
5.13                       odstąpienia od zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej przy ul. Chwarznieńskiej,
5.14                       wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni w rejonie ul.Sienkiewicza 23 i Sędzickiego
5.15                       wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej o powierzchni 500m² położonej w Gdyni przy ul. Rybaków,
5.16                       wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej o powierzchni 248m2 położonej w Gdyni przy ul. Rybaków,
5.17                       zmiany nazwy części ulicy Benedykta Porożyńskiego w Gdyni,
 
6.       Sprawozdanie z prac Komisji Gospodarki Komunalnej,
7.       Interpelacje,
8.       Informacje.
9.       Wolne wnioski.
10.    Ustalenie terminu następnej sesji.
11.    Zakończenie obrad.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Ostatnio zmodyfikował: Katarzyna Manikowska
Data wytworzenia informacji: 17.09.2020
Data udostępnienia informacji: 17.09.2020
Ostatnia aktualizacja: 21.09.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
21.09.2020 16:06 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
17.09.2020 08:14 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska