XVIII sesja Rady Miasta Gdyni z dnia 29 kwietnia 2020 r.


PORZĄDEK OBRAD
XVIII SESJI RADY MIASTA GDYNI
29 kwietnia 2020 roku
GODZ. 10.00,
obradowanie w trybie korespondencyjnym
 
 
1.      Otwarcie sesji Rady Miasta,
2.      Przyjęcie porządku obrad,
3.      Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Miasta,
4.      Projekty uchwał w sprawach:
 
4.1   zaciągnięcia  kredytu długoterminowego,
4.2   udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Pomorskiego,
4.3   zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdyni w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na terenie miasta Gdyni, których zarządcą jest Prezydent Miasta Gdyni
4.4   programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na obszarze Gminy Miasta Gdyni na rok 2020,
4.5   wykazu kąpielisk na obszarze morskim przyległym do Gminy Miasta Gdyni w roku 2020
 
5.      Interpelacje,
6.      Informacje.
7.      Wolne wnioski.
8.      Ustalenie terminu następnej sesji.
9.      Zakończenie obrad.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Data wytworzenia informacji: 15.04.2020
Data udostępnienia informacji: 16.04.2020