XVII sesja Rady Miasta Gdyni z dnia 26 lutego 2020 r.


PORZĄDEK OBRAD
XVII SESJI RADY MIASTA GDYNI
26 lutego 2020 roku
GODZ. 12.00, s. 105 UM
 
 
1.      Otwarcie sesji Rady Miasta,
2.      Przyjęcie porządku obrad,
3.      Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Miasta,
4.      Sprawozdanie z pracy Rady Dzielnicy Kamienna Góra,,
5.      Projekty uchwał w sprawach:
 
Projekty scalone do jednego pliku .pdf - 33 MB


5.1   ustalenia maksymalnych cen za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w gminnym przewozie pasażerskim oraz sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej.
5.2   uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wielki Kack w Gdyni – tzw. Kacze Buki (projekt dostępny w całości wyłącznie elektronicznie – www.gdynia.pl)
5.3   ustalenia statutu gminnej jednostki budżetowej Żłobek „Koniczynka”,
5.4   ustalenia statutu gminnej jednostki budżetowej Żłobek „Niezapominajka”,
5.5   wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Gdyni przy ulicy Małokackiej,
5.6   wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy  dzierżawy części nieruchomości  położonej  w  Gdyni  przy ulicy Armii Krajowej,
5.7   wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Gdyni przy ulicy Morskiej 27-29,
5.8   wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Gdyni przy ulicy Chwarznieńskiej 67,
5.9   wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Gdyni przy ulicy Kapitańskiej,
5.10                       wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Gdyni przy ulicy Kieleckiej,
5.11                       wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Gdyni przy ulicy Modlińskiej,
5.12                       wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej  położonej  w Gdyni przy ul.Architektów,
5.13                       wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy  części nieruchomości  położonej  w  Gdyni  przy ulicy A.Necla.
5.14                       wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej  położonej   w Gdyni przy al. Zwycięstwa,
5.15                       wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Pawiej,
5.16                       wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Zofii Nałkowskiej,
5.17                       wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Manganowej 26,
5.18                       wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Kowieńskiej,
5.19                       wyrażenia  zgody  na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonych przy ul. Morskiej.
5.20                       nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości zajętych pod ciąg pieszo-rowerowy
5.21                       nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości zajętej pod infrastrukturę miejską
5.22                       wyrażenia zgody na zniesienie współużytkowania wieczystego ustanowionego na gruncie stanowiącym własność Skarbu Państwa,
5.23                       zamiaru podziału samorządowej instytucji kultury, Gdyńskiego Centrum Kultury, oraz utworzenia nowej instytucji kultury pod nazwą „Gdyńskie Centrum Filmowe”
5.24                       skargi  A i KT na Prezydenta Miasta Gdynia dotyczącej   jego bezczynności
 
6.      Sprawozdanie z prac Komisji Planowania Przestrzennego i Strategii.
7.      Interpelacje,
8.      Informacje.
9.      Wolne wnioski.
10.  Ustalenie terminu następnej sesji.
11.  Zakończenie obrad.

Aneks do porządku obrad
XVII sesji Rady Miasta Gdyni
26 lutego 2020 r.
 
 
Projekty uchwał w sprawach:
 
Projekty z aneksu scalone do jednego pliku .pdf
                             
1. zasad zbywania w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni oraz określenia warunków udzielania i wysokości stawek procentowych bonifikat,
2. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, położonych na terenie administracyjnym Gminy Miasta Gdyni.
 
 
Przewodnicząca Rady Miasta Gdyni
 
Joanna Zielińska

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Ostatnio zmodyfikował: Katarzyna Manikowska
Data wytworzenia informacji: 13.02.2020
Data udostępnienia informacji: 13.02.2020
Ostatnia aktualizacja: 19.02.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
19.02.2020 12:45 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
19.02.2020 12:14 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
14.02.2020 10:44 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
14.02.2020 08:41 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
13.02.2020 14:30 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
13.02.2020 13:56 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska
13.02.2020 11:36 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska