XVI sesja Rady Miasta Gdyni z 29 stycznia 2020 r.


PORZĄDEK OBRAD
XVI SESJI RADY MIASTA GDYNI
29 stycznia 2020 roku
GODZ. 12.00, s. 105 UM
 
1.      Otwarcie sesji Rady Miasta,
2.      Przyjęcie porządku obrad,
3.      Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Miasta,
4.      Sprawozdanie z pracy Rady Dzielnicy Grabówek,
5.      Projekty uchwał w sprawach:
 
projekty scalone do jednego pliku .pdf

5.1   nadania Pani Beacie Podlasek Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „Za wybitne zasługi dla Gdyni”
5.2   nadania Panu Januszowi Janowskiemu Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „Za wybitne zasługi dla Gdyni”,
5.3   nadania Panu Januszowi Kaszyńskiemu Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „Za wybitne zasługi dla Gdyni”,
5.4   wspólnego wykonania koncepcji budowy tzw. Drogi Trzech Powiatów,
5.5   przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gdyni na 2020 r. (tekst dostępny wyłączenie elektronicznie, www.gdynia.pl)
5.6   ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Gminy Miasta Gdyni,
5.7   wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położnej w Gdyni w rejonie ul. adm. J. Unruga,
5.8   wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Manganowej 3,
5.9   wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Ledóchowskiego,
5.10                       wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Żarnowieckiej,
5.11                       wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Chwaszczyńskiej,
5.12                       wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Mikołaja Kopernika
5.13                       ustalenia przebiegu gminnej drogi publicznej ulicy Witolda w Gdyni
5.14                       skargi Pana TO na działalność Rady Miasta Gdynia  wniesionej  5 grudnia 2019r.,
5.15                       skargi Pana TO na działalność Dyrektora Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni  wniesionej  5 grudnia 2019r.,
5.16                       skargi Pani SL, Pani TN, Pani TW i Pani MJ na działalność Prezydenta Miasta  dotycząca nieprawidłowości w komparycji umowy dzierżawy nr PN/XXX/D/2018r. z dnia 21.11.2018 zawartej pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Wspólnotą Mieszkaniową Zgoda XX w Gdyni,
5.17                       petycji wniesionej przez Panią RS w dniu 18 XI 2019r. dotyczącej zmiany przepisów prawa miejscowego,
5.18                       skargi pełnomocnika Pana JZ na Prezydenta Miasta Gdynia dotyczącej zbycia nieruchomości przy ul. Zwierzynieckiej w Gdyni,
5.19                       powołania Komisji ds. zniszczenia dokumentów złożonych Radzie Miasta Gdyni przy zgłaszaniu kandydatów na ławników na kadencję 2020 – 2023,
 
7.      Sprawozdanie z prac Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
8.      Interpelacje,
9.      Informacje.
10.  Wolne wnioski.
11.  Ustalenie terminu następnej sesji.
12.  Zakończenie obrad.

Aneks do porządku obrad
XVI sesji Rady Miasta Gdyni
29 stycznia 2020 r.
 
 
Projekty uchwał w sprawach:
 
                             
1.            nieodpłatnego wstępu do Muzeum Miasta Gdyni oraz Muzeum Emigracji w Gdyni w ramach programu Moje Miasto Gdynia – Karta Mieszkańca
2.            nagród dla funkcjonariuszy Policji w 2020 r.
3.            „Regulaminu wynagradzania nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni”.
4.            zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 26 im. Żołnierzy Armii Krajowej z siedzibą przy ul. Tatrzańskiej 40 w Gdyni.
5.            zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego w Gimnastyce Artystycznej wchodzącej w skład Zespołu Sportowych Szkół Ogólnokształcących z siedzibą przy ul. Władysława IV 54 w Gdyni.
6.            zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Gimnastyce Artystycznej wchodzącego w skład Zespołu Sportowych Szkół Ogólnokształcących z siedzibą przy ul. Władysława IV 54 w Gdyni.
7.            zamiaru przekształcenia Sportowej Szkoły Podstawowej nr 14 im. Józefa Wybickiego wchodzącej w skład Zespołu Sportowych Szkół Ogólnokształcących z siedzibą przy ul. Władysława IV 54 w Gdyni.
8.            zamiaru przekształcenia VII Sportowego Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Wybickiego wchodzącego w skład Zespołu Sportowych Szkół Ogólnokształcących z siedzibą przy ul. Władysława IV 54 w Gdyni
9.            uchylenia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Zarząd Dróg i Zieleni,
10.        zmiany uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Zarząd Dróg i Zieleni,
11.        zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdyni w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na terenie miasta Gdyni, których zarządcą jest Prezydent Miasta Gdyni
12.        ustalenia przebiegu gminnej drogi publicznej ulicy Jana Dantyszka w Gdyni,
13.        ustalenia przebiegu gminnej drogi publicznej ulicy Rymarskiej w Gdyni,
14.        ustalenia przebiegu gminnej drogi publicznej ulicy Olchowej w Gdyni,
15.        ustalenia przebiegu gminnych dróg publicznych: ulicy Zwierzynieckiej, Wilczej i Bobrowej w Gdyni,
16.        ustalenia przebiegu gminnej drogi publicznej ulicy Równoległej w Gdyni,
17.        ustalenia przebiegu gminnej drogi publicznej ulicy Sanockiej w Gdyni,
18.        ustalenia przebiegu gminnych dróg publicznych: ulicy Marzanny, Zorzy i Sobótki w Gdyni
19.        wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnych położonych w Gdyni przy ul. Z. Nałkowskiej
20.        wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni w rejonie ul. adm. J. Unruga (500 m kw.)
 
 
 
Przewodnicząca Rady Miasta Gdyni
 
Joanna Zielińska

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Ostatnio zmodyfikował: Katarzyna Manikowska
Data wytworzenia informacji: 16.01.2020
Data udostępnienia informacji: 16.01.2020
Ostatnia aktualizacja: 23.01.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
23.01.2020 10:27 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
23.01.2020 09:17 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
22.01.2020 13:54 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
16.01.2020 12:35 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
16.01.2020 12:33 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
16.01.2020 12:33 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
16.01.2020 11:32 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
16.01.2020 11:05 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska