Wyniki postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na usługi głosowe telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miasta Gdyni


 
 
 
SA.271.82.2019                                                                                Gdynia 10.07.2019
 
 
 
 
 
 
dotyczy: Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na usługę telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miasta Gdyni
 
 
Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust 1. pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień    publicznych   (tekst  jedn.  Dz. U. z 2015r., poz. 2164  z  późn. zm.) informuje,  że decyzją Sekretarza Miasta Gdyni z dnia 18.07.2018 zatwierdzono wynik postępowania nr 83/18           o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego            o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, na usługę telefonii komórkowej oraz transfer danych wraz z dostawą sprzętu do upływu terminu składania ofert złożono 3 oferty, które komisja uznała za ważne.
 
 
1)      Telestrada SA Al. Krakowska 22a w Warszawie uzyskując 33,58 punktów
 
Oferty oceniano wg następujących kryteriów:
I – cena miesięcznych opłat stałych – 5,66 punktu
II – cena opłat za połączenia telefoniczne poza abonamentem – 5,7 punktu
III – ilość darmowych minut połączeń w ramach abonamentu linie analogowe – 10 punktów
IV – ilość darmowych minut połączeń w ramach abonamentu linie ISDN – 10 puntków
V – ilość darmowych minut połączeń w ramach ISDN PRA – 2,22 punktu
 
2)      Enter T&T  Plac Andersa 7 w Poznaniu uzyskując 55,64 punktów
 
Oferty oceniano wg następujących kryteriów:
I – cena miesięcznych opłat stałych – 35 punktów
II – cena opłat za połączenia telefoniczne poza abonamentem – 17,64 punktu
III – ilość darmowych minut połączeń w ramach abonamentu linie analogowe – 1 punkt
IV – ilość darmowych minut połączeń w ramach abonamentu linie ISDN –  1 punkt
V – ilość darmowych minut połączeń w ramach ISDN PRA – 1 punkt
 
 
3)      ORANGE Polska SA Al. Jerozolimskie 160 Warszawie uzyskując 59,35 punktów
 
Oferty oceniano wg następujących kryteriów:
I – cena miesięcznych opłat stałych – 10,35 punktów
II – cena opłat za połączenia telefoniczne poza abonamentem – 35 punktów
III – ilość darmowych minut połączeń w ramach abonamentu linie analogowe – 1,5 punktu
IV – ilość darmowych minut połączeń w ramach abonamentu linie ISDN – 2,5
V – ilość darmowych minut połączeń w ramach ISDN PRA - 10
 
 
Jednocześnie, Zamawiający informuje, że zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie zgodnym z art. 94. ust. 2 pkt 1a ustawy Prawo zamówień publicznych z Wykonawcą, który uzyskał największą ilość punktów.
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Joanna Szwedowska
Ostatnio zmodyfikował: Joanna Szwedowska
Data wytworzenia informacji: 10.07.2019
Data udostępnienia informacji: 10.07.2019
Ostatnia aktualizacja: 10.07.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
10.07.2019 13:55 Dodanie informacji Joanna Szwedowska