Wykonanie robót budowlanych dla zadania pn: Przebudowa pomieszczeń filii żłobka„Niezapominajka” w Gdyni.

Gdynia, 15.07.2019 r.
 
MBI.271.18.2019.KK
 
                                                                                                                                                                                                                                                              Dotyczy: Wykonanie robót budowlanych dla zadania pn: Przebudowa pomieszczeń filii żłobka„Niezapominajka” wraz z rozbudową istniejącego placu zabaw przy ul. Porębskiego 21 w Gdyni w ramach projektu „Aktywny rodzic. Utworzenie 60 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Miasta Gdyni”.
 
 
 
OGŁOSZENIE O WYNIKU
 
 
 
Zgodnie z art. 92 ust 1 pkt 1) Ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Zgodnie z zapisami SIWZ, w dniu 01.07.2019 r. przeprowadzono część jawną – dokonano otwarcia złożonej oferty w przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na Wykonanie robót budowlanych dla potrzeb realizacji zadania pn: Przebudowa pomieszczeń filii żłobka„Niezapominajka” wraz z rozbudową istniejącego placu zabaw przy ul. Porębskiego 21 w Gdyni w ramach projektu „Aktywny rodzic. Utworzenie 60 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Miasta Gdyni”.
 
W niniejszym postępowaniu złożono 1  ofertę.
Zamawiający dokonał oceny ofert na podstawie kryteriów oceny ofert zawartych w SIWZ.
Ocena ofert

Zamawiający na podstawie art. 91 ust. 1 Prawa Zamówień Publicznych wybrał jedyną ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ.
Oferta została złożona przez firmę  MARBUD Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, ul. Morska 147, 81-206 Gdynia. Złożona oferta otrzymała łącznie 100,00 punktów.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agata Hermann
Wprowadził informację: Katarzyna Kania
Ostatnio zmodyfikował: Katarzyna Kania
Data wytworzenia informacji: 16.07.2019
Data udostępnienia informacji: 16.07.2019
Ostatnia aktualizacja: 16.07.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
16.07.2019 10:53 Dodanie informacji Katarzyna Kania
16.07.2019 10:52 WERSJA ROBOCZA Katarzyna Kania