Wykonanie robót budowlanych dla potrzeb realizacji zadania pn. "Adaptacja lokalu użytkowego przy ul. Świętojańskiej 1".

Gdynia, 02.07.2019 r.
 
MBI.271.21.2019.KK
02/1199
 
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na Wykonanie robót budowlanych dla potrzeb realizacji zadania pn. „Adaptacja lokalu użytkowego przy ul. Świętojańskiej 1 w Gdyni”.
 
 
OGŁOSZENIE O WYNIKU
 
 
Zgodnie z art. 92 ust 1 pkt 1) Ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Zgodnie z zapisami SIWZ, w dniu 10.06.2019 r. przeprowadzono część jawną – dokonano otwarcia złożonych ofert w przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na Wykonanie robót budowlanych dla potrzeb realizacji zadania pn. „Adaptacja lokalu użytkowego przy ul. Świętojańskiej 1 w Gdyni”.
W niniejszym postępowaniu złożono 3 oferty.
Zamawiający dokonał oceny ofert na podstawie kryteriów oceny ofert zawartych w SIWZ.

TABELE_WYNIKI

Zamawiający na podstawie art. 91 ust. 1 Prawa Zamówień Publicznych wybrał najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ.
Najkorzystniejsza oferta została złożona przez firmę Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „IMPERIUM” Daniel Wiczling, 83-300 Kartuzy, ul. Nowe Osiedle 12 /2a.
Złożona oferta otrzymała łącznie 100,00 punktów.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Beata Brzostowska
Wprowadził informację: Katarzyna Kania
Ostatnio zmodyfikował: Katarzyna Kania
Data wytworzenia informacji: 02.07.2019
Data udostępnienia informacji: 02.07.2019
Ostatnia aktualizacja: 02.07.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
02.07.2019 14:17 Korekta Katarzyna Kania
02.07.2019 14:15 Korekta Katarzyna Kania
02.07.2019 14:07 Dodanie treści Katarzyna Kania
02.07.2019 11:57 wersja robocza Katarzyna Kania
02.07.2019 11:54 wersja robocza Katarzyna Kania
01.07.2019 14:51 wersja robocza Katarzyna Kania
01.07.2019 12:50 Aktualizacja treści Katarzyna Kania
01.07.2019 12:43 Dodanie informacji Katarzyna Kania