Wykonanie robót budowlanych dla potrzeb kompleksowej termomodernizacji budynku komunalnego mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego w Gdyni przy ul. Kalksztajnów 11

LOGO_UE
MBI.271.25.2019.MK                                                                                           Gdynia, dnia 30.08.2019 r.
06/1776
 

OGŁOSZENIE O WYNIKU

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn.: Wykonanie robót budowlanych dla potrzeb kompleksowej termomodernizacji budynku komunalnego mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego w Gdyni przy ul. Kalksztajnów 11 w ramach projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków komunalnych mieszkalnych na terenie Gdyni”


Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 7 oraz w związku z art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania o nr referencyjnym MBI.271.25.2019 dotyczącym wykonania robót budowlanych dla potrzeb kompleksowej termomodernizacji budynku komunalnego mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego w Gdyni przy ul. Kalksztajnów 11 w ramach projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków komunalnych mieszkalnych na terenie Gdyni”.

W wyznaczonym terminie nie wpłynęły oferty dotyczące ww. postępowania.

W związku z brakiem złożenia ofert dla ww. zamówienia Zamawiający unieważnił postępowanie w trybie
art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agata Hermann
Wprowadził informację: Marta Miąskowska
Ostatnio zmodyfikował: Marta Karwowska
Data wytworzenia informacji: 30.08.2019
Data udostępnienia informacji: 30.08.2019
Ostatnia aktualizacja: 30.08.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
30.08.2019 12:24 Dodanie informacji Marta Karwowska
30.08.2019 12:07 wersja robocza Marta Karwowska