Współorganizacja i promocja miasta w trakcie realizacji projektu Perły Samorządu

MMP.271.159.2018
Numer EZP 142/18
 
Rozstrzygnięcie postępowania w sprawie udzielenia zamówienia z wolnej ręki, art. 67 pkt. 1a ustawy PZP, na współorganizację i promocję Miasta w trakcie realizacji projektu Perły Samorządu
 
Informacja o złożonych ofertach:
Nazwa wykonawcy: Infor Biznes Sp. z o.o.
Adres wykonawcy: ul. Okopowa 58/72, 01-042 Warszawa
Cena: 270 000 zł brutto
 
Zatwierdza się wybór wykonawcy/udziela się zamówienia:
Nazwa wykonawcy: Infor Biznes Sp. z o.o.
Adres wykonawcy: ul. Okopowa 58/72, 01-042 Warszawa
Cena: 270 000 zł brutto
 
Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie z wolnej ręki w przypadku, gdy usługi mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze. Zgodnie z ugruntowanym poglądem wyrażonym w orzecznictwie oraz doktrynie, skorzystanie z możliwości udzielenia zamówienia z powołaniem się na przesłankę określoną pod lit. a jest dopuszczalne wtedy, gdy istnieje tylko jeden wykonawca zdolny do realizacji zamówienia.

Zamówienie dotyczy współorganizacji i promocji miasta w trakcie realizacji projektu Perły Samorządu, którego firma Infor Biznes Sp. z o.o. jest pomysłodawcą i organizatorem. Ponadto Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Infor Biznes dokonała zgłoszenia do Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej znaku towarowego Perły Samorządu i uzyskali świadectwo ochronne na ten znak. Tym samym firma posiada monopol patentowy na korzystanie z tego znaku. W ramach projektu Infor Biznes zapewni miastu szereg świadczeń promujących miasto w związku z projektem między innymi: opracowanie i publikację dodatków do Gazety Prawnej, emisję banerów reklamowych w serwisach gazetaprawna.pl, dziennik.pl oraz forsal.pl oraz zrealizuje kongres Perły Samorządu wraz z galą wręczenia wyróżnień w Gdyni przy udziale przedstawicieli miasta w wydarzeniu. Infor Biznes jest wydawcą Dziennika Gazeta Prawna oraz posiada wyłączne prawo do dysponowania i sprzedaży powierzchni reklamowej w Dzienniku Gazecie Prawnej, jak również jest wydawcą serwisów gazetaprawna.pl, dziennik.pl, infor.pl i forsal.pl oraz posiada wyłączne prawo do dysponowania i sprzedaży powierzchni reklamowej w wymienionych serwisach. Z uwagi na powyższe okoliczności wykonanie zamówienia przez innego wykonawcę ze względów technicznych jest rzeczywiście niemożliwe.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Sylwia Szumielewicz - Tobiasz
Data wytworzenia informacji: 15.01.2019
Data udostępnienia informacji: 15.01.2019