Usługa nadzoru inwestorskiego nad kompleksową termomodernizacją 2 budynków komunalnych, mieszkalnych, wielorodzinnych zlokalizowanych w Gdyni, przy ul. Kalksztajnów 3 oraz ul. Kalksztajnów 11.


MBI.271.26.2019.KK                                                                                            Gdynia, dnia 24.09.2019 r.
06/1970
 
 

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU

 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn.: Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego nad kompleksową termomodernizacją 2 budynków komunalnych, mieszkalnych, wielorodzinnych zlokalizowanych w Gdyni, przy ul. Kalksztajnów 3 oraz ul. Kalksztajnów 11 w ramach projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków komunalnych mieszkalnych na terenie Gdyni”.
 
Zgodnie z zapisami SIWZ, w dniu 03.09.2019 r. przeprowadzono część jawną – dokonano otwarcia złożonych ofert, przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn. Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego nad kompleksową termomodernizacją 2 budynków komunalnych mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych w Gdyni, przy ul. Kalksztajnów 3 oraz Kalksztajnów 11 w ramach projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków komunalnych mieszkalnych na terenie Gdyni”.
Zgodnie z ustawą Pzp art. 86 ust. 3 Zamawiający poinformował, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie ww. zamówienia dla:
CZĘŚCI I kwotę 8 877,02 zł brutto.

W niniejszym postępowaniu złożono dwie oferty:
OFERTA NR 1:
Development Design
Sp. z o.o.
ul. Kopernika 25/2
76-200 Słupsk
              
CZĘŚĆ I- 34 012,00 zł
 
OFERTA NR 2:
 
Przedsiębiorstwo Inżynieryjne ALFA Przemysław Marszałkowski
ul. Głogowa 9
80-297  Banino
 
CZĘŚĆ I- 11 992,50 brutto

W związku z faktem ,iż cena obu ofert dla CZĘŚCI I zamówienia przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, Zamawiający na podstawie przepisów art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia dla CZĘŚCI  I zamówienia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agata Hermann
Wprowadził informację: Katarzyna Kania
Ostatnio zmodyfikował: Katarzyna Kania
Data wytworzenia informacji: 24.09.2019
Data udostępnienia informacji: 24.09.2019
Ostatnia aktualizacja: 24.09.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
24.09.2019 14:34 Korekta Katarzyna Kania
24.09.2019 10:05 zmiana statusu Katarzyna Kania
24.09.2019 10:04 Dodanie informacji Katarzyna Kania