Rozstrzygnięcie postępowania na dostawę umundurowania funkcjonariuszy SM

Dotyczy: postępowania na dostawę umundurowania funkcjonariuszy Straży Miejskiej na rok 2019/2020.                                                                       
 
Na podstawie art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U.
z 2018 r. poz.1986 )  uprzejmie informuję, że decyzją Sekretarza  Miasta Gdyni z dnia
22 lipca 2019r. zatwierdzono wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego w dniu 2019-07-18 w trybie przetargu nieograniczonego  poniżej  221.000€  na dostawę umundurowania funkcjonariuszy Straży Miejskiej na rok 2019/2020.
 
 Oferty  złożyły firmy:
1. B2R-BORN TO RIDE Wojciech Proficz ul. Gościnna 8a Kraków 30-698
Kwota brutto oferty 40 280,00 zł, 
2. PPH Hero Collection Roman Kłoskowski, Krzysztof Kłoskowski ul. Rydzyńska 10
Poznań 61-436
Kwota brutto oferty  330 929,59, 60 punktów cena 20 punktów termin dostawy
 
Zamawiający nie wykluczył żadnego Wykonawcy.
 
Zamawiający na podstawie art.89 ust.1 pkt. 2 odrzucił ofertę firm:
1. B2R-BORN TO RIDE Wojciech Proficz ul. Gościnna 8a Kraków 30-698
 
Zamówienie  na dostawę umundurowania funkcjonariuszy Straży Miejskiej na rok 2019/2020  zostało udzielone firmie:
PPH Hero Collection Roman Kłoskowski, Krzysztof Kłoskowski
Adres wykonawcy:
ul. Rydzyńska 10 Poznań 61-436
NIP: 7830000530
REGON: 630536431
Cena: 330 929,59 zł brutto , liczba punktów 60 
Inne kryteria: termin dostawy 25 dni,  liczba punktów 20

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Dagmara Syjczak
Ostatnio zmodyfikował: Dagmara Syjczak
Data wytworzenia informacji: 22.07.2019
Data udostępnienia informacji: 22.07.2019
Ostatnia aktualizacja: 22.07.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
22.07.2019 13:01 Aktualizacja treści Dagmara Syjczak
22.07.2019 13:01 Aktualizacja treści Dagmara Syjczak
22.07.2019 13:00 Aktualizacja treści Dagmara Syjczak
22.07.2019 12:58 Dodanie informacji Dagmara Syjczak