Przeprowadzenie szkolenia na kosmetyczkę dla 1 uczestniczki projektu pn. "System wsparcia zatrudnienia dla Miasta Gdyni i obszaru ZIT - etap I"OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Zamówienie na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO, do których zastosowanie mają przepisy art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.1986 – t.j. z późń. zm.)

MPC.271.4.2019

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.1986 – t.j. z późń. zm.) oraz ust. 18 pkt 18.1 ogłoszenia o zamówieniu na przeprowadzenie szkolenia na kosmetyczkę dla 1 uczestniczki projektu pn. ,,System wsparcia zatrudnienia dla miasta Gdyni i obszaru ZIT- etap l", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Zamawiający unieważnił postępowanie EZP 9/19 na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO z uwagi na odrzucenie złożonej oferty.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kukiełko
Wprowadził informację: Beata Wróblewska
Ostatnio zmodyfikował: Beata Grzegorska
Data wytworzenia informacji: 06.02.2019
Data udostępnienia informacji: 06.02.2019
Ostatnia aktualizacja: 06.02.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
06.02.2019 16:03 Korekta Beata Grzegorska