Przeprowadzenie kursu zawodowego w zakresie eksploatacji i dozoru do 1kV z egzaminem państwowym dla 1-go uczestnika projektu pn. „System wsparcia zatrudnienia dla Miasta Gdyni i obszaru ZIT – etap I”OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

MPC.271.23.2019

W związku z ogłoszeniem o unieważnieniu postępowań EZP 19/19 i EZP 26/19, dotyczących przeprowadzenia kursu zawodowego przygotowującego do egzaminów w zakresie eksploatacji i dozoru z kontrolą pomiarów urządzeń elektroenergetycznych o napięciu do 1kV wraz z organizacją egzaminów w zakresie eksploatacji oraz dozoru z kontrolą pomiarów, przeprowadzanych przez Komisję Kwalifikacyjną  dla 1- go uczestnika projektu pn. „System wsparcia zatrudnienia dla Miasta Gdyni i obszaru ZIT – etap I”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa      w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Gmina Miasta Gdyni, przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 informuje o udzieleniu zamówienia z wolnej ręki.
 
Nazwa i adres Wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
Bałtycka Akademia Umiejętności
ul. Marynarki Polskiej 15, 80-557 Gdańsk
 
Cena oferty netto: 5.450,00 zł

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kukiełko
Wprowadził informację: Beata Wróblewska
Data wytworzenia informacji: 03.04.2019
Data udostępnienia informacji: 03.04.2019