Przeprowadzenie kursu zawodowego na pośrednika w obrocie nieruchomościami wraz z egzaminem dla 1 uczestniczki projektu. „System wsparcia zatrudnienia dla Miasta Gdyni i obszaru ZIT – etap I”
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

MPC.271.29.2019

W związku z ogłoszeniem o unieważnieniu postępowania EZP 23/19 i EZP 29/19, dotyczącego przeprowadzenia kursu zawodowego na pośrednika w obrocie nieruchomościami wraz z egzaminem, który kończy się nadaniem licencji pośrednika w obrocie  nieruchomościami dla 1 uczestniczki projektu pn. „System wsparcia zatrudnienia dla Miasta Gdyni i obszaru ZIT - etap I”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Gmina Miasta Gdyni, przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 informuje o udzieleniu zamówienia z wolnej ręki.
 
Nazwa i adres Wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
Stowarzyszenie Pomorskie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami w Gdyni
ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 13/206, 81-383 Gdynia
 
Cena oferty netto: 1.600,00 zł brutto
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kukiełko
Wprowadził informację: Beata Wróblewska
Data wytworzenia informacji: 23.04.2019
Data udostępnienia informacji: 23.04.2019