Przeprowadzenie kursu spawania rur metodą MAG z egzaminem DNV - GL lub równoważnym dla 2 uczestników projektu pn. „System wsparcia zatrudnienia dla Miasta Gdyni i obszaru ZIT – etap I”
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA


MPC.271.28.2019
 
 
W związku z ogłoszeniem o unieważnieniu postępowania EZP 31/19, dotyczącym przeprowadzenia kursu spawania rur metodą MAG (proces 138/136) spoiny czołowe gr. mat. FM 3 z egzaminem DNV- GL lub równoważnym dla 2 uczestników projektu pn. „System wsparcia zatrudnienia dla Miasta Gdyni i obszaru ZIT - etap I” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Gmina Miasta Gdyni, przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 informuje o udzieleniu zamówienia z wolnej ręki.
 
Nazwa i adres Wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
Centrum Doskonalenia Kadr „EuroPartner” Sp. z o.o.
UL. Gołębia 1, 81-185 Gdynia
 
Cena oferty netto: 7.600,00 zł

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kukiełko
Wprowadził informację: Beata Wróblewska
Data wytworzenia informacji: 10.04.2019
Data udostępnienia informacji: 10.04.2019