Przeprowadzenia szkolenia – Zamówienia publiczne od podstaw wraz z egzaminem dla 1 uczestniczki projektu pn. „System wsparcia zatrudnienia dla Miasta Gdyni i obszaru ZIT – etap I”
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

MPC.271.37.2019

W związku z ogłoszeniem o unieważnieniu postępowania EZP 52/19, dotyczącym przeprowadzenia szkolenia – Zamówienia publiczne od podstaw wraz z egzaminem dla 1 uczestniczki projektu pn. „System wsparcia zatrudnienia dla Miasta Gdyni i obszaru ZIT – etap I”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Gmina Miasta Gdyni, przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 informuje o udzieleniu zamówienia z wolnej ręki.
 
Nazwa i adres Wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
ADEPT S.C.  
ul. Zacna 26, 80-283 Gdańsk
 
Cena oferty netto: 4500,00 zł netto
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kukiełko
Wprowadził informację: Beata Wróblewska
Data wytworzenia informacji: 07.06.2019
Data udostępnienia informacji: 07.06.2019