Przeprowadzenia szkolenia na kosmetyczkę dla 1 uczestniczki projektu pn. „System wsparcia zatrudnienia dla Miasta Gdyni i obszaru ZIT – etap I”OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

MPC.272.14.2019

W związku z ogłoszeniem o unieważnieniu postępowania EZP/20/19 dotyczącego przeprowadzenia szkolenia na kosmetyczkę dla 1 uczestniczki projektu pn. „System wsparcia zatrudnienia dla Miasta Gdyni i obszaru ZIT – etap I”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Gmina Miasta Gdyni, z siedzibą w Gdyni, przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 informuje o udzieleniu zamówienia z wolnej ręki.
 
Nazwa i adres Wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
SUN AND BEAUTY MAKE-UP ARTIST Milena Szelka
ul. Hallera 169/9, 80-416 Gdańsk
 
Cena oferty netto: 2.800,00 zł

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kukiełko
Wprowadził informację: Beata Wróblewska
Data wytworzenia informacji: 26.03.2019
Data udostępnienia informacji: 26.03.2019