Przeglądy, konserwacje, czyszczenie i niezbędne regulacje, drobne naprawy bieżące oraz naprawy urządzeń Canon, Sharp, ploterów, systemu kolejkowego oraz naprawa niszczarek w UMG


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty            

 
Zamawiający działając na podstawie art.92 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 późn. zm.) zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 211.000 euro na „Przeglądy, konserwacje, czyszczenie i niezbędne regulacje, drobne naprawy bieżące (usługi serwisowe) oraz naprawy urządzeń firmy Canon, Sharp, ploterów, systemu kolejkowego oraz naprawa niszczarek w Urzędzie Miasta Gdyni, w wyniku czynności badania i oceny ofert jako najkorzystniejsze zostały wybrane w poszczególnych częściach następujące oferty:
Część I - S.Mokrosiński, P.Witkowski GED s.c , ul. Niepołomicka 43/U2 , 80 – 180 Gdańsk
Część II - S.Mokrosiński, P.Witkowski GED s.c , ul. Niepołomicka 43/U2 , 80 – 180 Gdańsk
Część III - Canon Polska Sp. z o.o, ul. Gottlieba Daimlera nr 2, 02 – 460 Warszawa
Część IV - PROCAD SA , ul. Kartuska 215, 80 – 122 Gdańsk
Część V – Promedio Sp z o.o., ul. Ryżowa 49, 02 – 495 Warszawa
CZęść VI - COMPLEXBIURO G.Turowski, G.Kowalski, K.Sosnowski , ul. Heweliusza nr 23/25 80 – 890 Gdańsk
Poniżej przekazuje wykaz Ofert, dane i adresy Wykonawców oraz bilans punktów ocenionych Ofert, które w terminie wskazanym w SIWZ oferty zostały złożone w przedmiotowym postępowaniu:
Część I – przeglądy, konserwacje, czyszczenie i niezbędne regulacje, drobne naprawy bieżące (usługi serwisowe) oraz naprawy kserokopiarek i faksów firmy Canon
nazwa wykonawcy
S.Mokrosiński, P.Witkowski GED s.c
adres wykonawcy
ul. Niepołomicka 43/U2 80 – 180 Gdańsk
Cena (brutto)
49 780,23 zł
6
Czas reakcji serwisowej 
1 h
3
Gwarancja (miesiącach) udzielona przez Wykonawcę na usługi serwisowe, wymieniane podzespoły, części zamienne
48
1
 
RAZEM PUNKTÓW
10
 
Część II – przeglądy, konserwacje, czyszczenie i niezbędne regulacje, drobne naprawy bieżące (usługi serwisowe) oraz naprawy kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych  firmy Sharp
nazwa wykonawcy
S.Mokrosiński, P.Witkowski GED s.c
adres wykonawcy
ul. Niepołomicka 43/U2 80 – 180 Gdańsk
Cena (brutto)
46 343,00 zł
6
Czas reakcji serwisowej 
1 h
3
Gwarancja (miesiącach) udzielona przez Wykonawcę na usługi serwisowe, wymieniane podzespoły, części zamienne
48
1
 
RAZEM PUNKTÓW
10
 
Część III – przeglądy, konserwacje, czyszczenie i niezbędne regulacje, drobne naprawy bieżące (usługi serwisowe) oraz naprawy ploterów Oce ColorWave 300 i IPF 840
 
nazwa wykonawcy
Canon Polska Sp. z o.o
adres wykonawcy
ul. Gottlieba Daimlera nr 2, 02 – 460 Warszawa
Cena (brutto)
2443,60 zł
6
Czas reakcji serwisowej 
-
0
Gwarancja (miesiącach) udzielona przez Wykonawcę na usługi serwisowe, wymieniane podzespoły, części zamienne
-
0
 
RAZEM PUNKTÓW
6
 
Część IV – przeglądy, konserwacje, czyszczenie i niezbędne regulacje, drobne naprawy bieżące (usługi serwisowe) oraz naprawy plotera HP 1050 C
nazwa wykonawcy
PROCAD SA
adres wykonawcy
ul. Kartuska 215, 80 – 122 Gdańsk
cena
1045,50 zł
6
Czas reakcji serwisowej 
24h
0
Gwarancja (miesiącach) udzielona przez Wykonawcę na usługi serwisowe, wymieniane podzespoły, części zamienne
12
0,2
 
RAZEM PUNKTÓW
6,2
 
 
 
 
 
Część V - przeglądy, konserwacje, czyszczenie i niezbędne regulacje, drobne naprawy bieżące (usługi serwisowe) oraz naprawy systemu kolejkowego w Urzędzie Miasta Gdyni
 
nazwa wykonawcy
Promedio Sp z o.o.
adres wykonawcy
ul. Ryżowa 49, 02 – 495 Warszawa
cena
11070,00 zł
6
Czas reakcji serwisowej 
20h
0
Gwarancja (miesiącach) udzielona przez Wykonawcę na usługi serwisowe, wymieniane podzespoły, części zamienne
12
0,2
 
RAZEM PUNKTÓW
6,2
 
Część VI -  naprawy niszczarek zlokalizowanych w pomieszczeniach Urzędu Miasta Gdyni
nazwa wykonawcy
COMPLEXBIURO G.Turowski, G.Kowalski, K.Sosnowski
adres wykonawcy
ul. Heweliusza nr 23/25, 80 – 890 Gdańsk
cena
15980,00 zł
6
Czas reakcji serwisowej 
7h
3
Gwarancja (miesiącach) udzielona przez Wykonawcę na usługi serwisowe, wymieniane podzespoły, części zamienne
32
1
 
RAZEM PUNKTÓW
10

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Hanna Smyczyńska
Ostatnio zmodyfikował: Hanna Smyczyńska
Data wytworzenia informacji: 16.12.2019
Data udostępnienia informacji: 16.12.2019
Ostatnia aktualizacja: 16.12.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
16.12.2019 10:08 Dodanie informacji Hanna Smyczyńska