Ogłoszenie wyników postępowania na dostawę stroju służbowego i koszulek polo dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni na rok 2019.


Na podstawie art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U.
z 2018 r. poz.1986 )  uprzejmie informuję, że decyzją Sekretarza  Miasta Gdyni z dnia
30.10.2019r. zatwierdzono wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego w dniu 2019-10-25 w trybie przetargu nieograniczonego  poniżej  221.000€  na dostawę stroju służbowego i koszulek polo dla pracowników
Urzędu Miasta Gdyni na rok 2019.
 
 Ofertę  złożyła firma:
1. TOMISTAR Tomasz Gwiazda ul. Kmicica 15 Nieporęt 05-126
Kwota brutto oferty  29 705,78 zł, 
 60 punktów cena 25 punktów termin dostawy
 
Zamawiający nie wykluczył żadnego Wykonawcy.
 
Zamawiający nie odrzucił oferty firmy:
 
Zamówienie  na dostawę stroju służbowego i koszulek polo dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni na rok 2019  zostało udzielone firmie:
TOMISTAR Tomasz Gwiazda
Adres wykonawcy:
ul. Kmicica 15 Nieporęt 05-126
NIP: 5261662122
REGON: 147199306
Cena:  29 705,78 zł brutto , liczba punktów 60  
Inne kryteria: termin dostawy 15 dni,  liczba punktów 25

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Hanna Smyczyńska
Ostatnio zmodyfikował: Hanna Smyczyńska
Data wytworzenia informacji: 30.10.2019
Data udostępnienia informacji: 30.10.2019
Ostatnia aktualizacja: 30.10.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
30.10.2019 15:00 Dodanie informacji Hanna Smyczyńska