Ogłoszenie o wyniku postępowania na Ubezpieczenie ryzyka związanego z posiadaniem i użytkowaniem pojazdów Gminy Miasta Gdyni oraz jej jednostek organizacyjnych w latach 2019- 2021

OGŁOSZENIE  O  WYNIKU  POSTĘPOWANIA  EZP  SA.271.61.2019
 
 
Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018r., poz. 1986 z późn. zm.)  uprzejmie informuję, że decyzją Sekretarza Miasta Gdyni z dnia 14 maja 2019r zatwierdzono wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego w dniu 2019-05-08 w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn: Ubezpieczenie ryzyka związanego z posiadaniem i użytkowaniem pojazdów Gminy Miasta Gdyni oraz  jej jednostek organizacyjnych w latach 2019- 2021
 
W postępowaniu złożono 2 oferty:
1.      BALCIA INSURANCE SE       –  na kwotę 258.552,40 zł,         8,85 pkt. 
                                                                                 Cena –     8,35 pkt.
                                                             Klauzule dodatkowe –     0,5  pkt.
2.      PZU S.A.                           –  na kwotę 226.654,00 zł ,         9,75 pkt.
                                                                                 Cena –      9,5 pkt.
                                                             Klauzule dodatkowe –     0,25 pkt.
 
Zamówienie zostało udzielone firmie:
 
PZU SA Region Sprzedaży Korporacyjnej Północ, Oddział Sprzedaży Korporacyjnej Gdańsk
80-347 Gdańsk, ul. Arkońska 6 A4
 
Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie określonym przez Zamawiającego, tj. 23.05.2019r., zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Hanna Smyczyńska
Ostatnio zmodyfikował: Hanna Smyczyńska
Data wytworzenia informacji: 14.05.2019
Data udostępnienia informacji: 14.05.2019
Ostatnia aktualizacja: 14.05.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
14.05.2019 14:11 Dodanie informacji Hanna Smyczyńska