Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej i dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy i przebudowy budynku Teatru Miejskiego im Witolda Gombrowicza w Gdyni przy ul. Bema 26 w Gdyni

Zamawiający zatwierdził wyniki postępowania konkursowego na opracowanie koncepcji architektonicznej i dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy i przebudowy budynku Teatru Miejskiego im Witolda Gombrowicza w Gdyni przy ul. Bema 26  w Gdyni.
W wyznaczonym terminie wpłynęły dwie prace konkursowe.
 
Sąd Konkursowy z dwóch prac, które wpłynęły na konkurs zdecydował przyznać jedynie pierwszą nagrodę oraz zarekomendował do realizacji jedynie pracę nagrodzoną pierwszą nagrodą i w związku z tym nie przyznał drugiej.
Sąd konkursowy dokonał wyboru zwycięskiej pracy i przyznał nagrodę w wysokości określonej w regulaminie konkursu:
I nagroda w kwocie 40 000,00 zł. brutto dla zespołu
WXCA Spółka z o.o. ul. Bracka 18 lok. 62, 00-028 Warszawa
Zespół projektowy
Autorzy: mgr inż. arch. Szczepan Wroński, mgr inż. arch. Małgorzata Dembowska, mgr inż. arch. Marcin Kruk, mgr inż. arch. Monika Lemańska
Technologia sceniczna: mgr inż. Maciej Łukaszewicz, mgr inż. Małgorzata Srebrzyńska, mgr inż. arch. Aleksander Bobynko, mgr inż. Łukasz Gorczyca.
 
Umowa na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zostanie zawarta z WXCA Spółka z o.o. ul. Bracka 18 lok. 62 z Warszawy po przeprowadzonych negocjacjach.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Anna Stankiewicz
Ostatnio zmodyfikował: Anna Stankiewicz
Data wytworzenia informacji: 20.03.2019
Data udostępnienia informacji: 20.03.2019
Ostatnia aktualizacja: 20.03.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
20.03.2019 15:31 Korekta Anna Stankiewicz
20.03.2019 15:30 Korekta Anna Stankiewicz