Informacja o unieważnieniu postępowania: druk i kolportaż tygodnika Ratusz – Informacje Rady i Prezydenta Miasta Gdyni w 2020 roku.

Informacja o unieważnieniu postępowania 

Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni – Urząd Miasta Gdyni - 81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych zawiadamia, iż nie zostało rozstrzygnięte postępowania w zakresie druku i kolportażu tygodnika Ratusz – Informacje Rady i Prezydenta Miasta Gdyni w 2020 roku. (Ogłoszenie nr 635828-N-2019 z dnia 2019-12-12 r.)

Unieważnienie przetargu spowodowane jest ceną jedynej złożonej oferty, która przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Paweł Jałoszewski
Ostatnio zmodyfikował: Paweł Jałoszewski
Data wytworzenia informacji: 23.12.2019
Data udostępnienia informacji: 23.12.2019
Ostatnia aktualizacja: 23.12.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
23.12.2019 13:51 Aktualizacja treści Paweł Jałoszewski
23.12.2019 13:51 Korekta Paweł Jałoszewski
23.12.2019 13:51 Korekta Paweł Jałoszewski
23.12.2019 13:49 Dodanie informacji Paweł Jałoszewski