Dostawa papierowych artykułów sanitarnych i środków czystości dla Urzędu Miasta Gdyni na rok 2019 - część I


OGŁOSZENIE  O  WYNIKU  POSTĘPOWANIA  SA.271.183.2018 - CZĘŚĆ 1Na podstawie art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U.
z 2018 r. poz.1986 )  uprzejmie informuję, że decyzją Sekretarza  Miasta Gdyni z dnia
16 stycznia 2019r. zatwierdzono wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego w dniu 2019-01-04 w trybie przetargu nieograniczonego  poniżej  221.000€  na Dostawę papierowych artykułów sanitarnych i środków czystości
dla Urzędu Miasta Gdyni na rok 2019.
 


 
Zamówienie w części 1 zostało udzielone firmie:
Optimax Spółka Jawna
Adres wykonawcy:
ul. Opata Hackiego 12 Gdynia 81-213
NIP: 5860100689
REGON: 190242069
Cena: 154 687,40 zł , liczba punktów 60
Inne kryteria: termin dostawy 3 dni  , liczba punktów 40

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Ireneusz Dankowski
Ostatnio zmodyfikował: Ireneusz Dankowski
Data wytworzenia informacji: 17.01.2019
Data udostępnienia informacji: 17.01.2019
Ostatnia aktualizacja: 17.01.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
17.01.2019 13:19 Dodanie informacji Ireneusz Dankowski