Dostawa odzieży roboczej i ochronnej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni na rok 2019r.


Dotyczy: postępowania na dostawę odzieży roboczej i ochronnej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni na rok 2019r. nr postępowania  SA.271.44.2019 , EZP 24/19                                                                                                                                             
 
Na podstawie art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz.1986 )  uprzejmie informuję, że decyzją Sekretarza  Miasta Gdyni z dnia 19 marca 2019r. zatwierdzono wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego w dniu 2019-03-14 w trybie przetargu nieograniczonego  poniżej  221.000€  na dostawę odzieży roboczej i ochronnej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni na rok 2019.
 
 Oferty  złożyły firmy:
1. P.H.U. Eljan Elżbieta Drążkowska ul. Pomorska 10 Gdynia 81-314
Kwota brutto oferty 42 131,13 zł, 
56 punktów cena
40 punktów termin dostawy
 
2. Simbhp sp.j. Sławomir Małecki, Ireneusz Mikucki ul. Borchardta 35-37 Słupsk 76-200
Kwota brutto oferty  42 026,85 zł,
56 punktów cena
40 punktów termin dostawy
 
3. F.H.”AS BHP” Marzena Rzepińska ul. Hutnicza 34 Gdynuia 81-061
Kwota brutto oferty 36 912,35 zł,
60 punktów cena
40 punktów termin dostawy
 
4. Tukan s.c. Paweł Tuczkowski, Artur Klemann ul. Worcella 31 Gdańsk 80-809
Kwota brutto oferty  39 080,52zł,  
60 punktów cena
40 punktów termin dostawy
 
Zamawiający nie wykluczył żadnego Wykonawcy.
 
Zamawiający na podstawie art.89 ust.1 pkt. 2 odrzucił ofertę firm:
1. F.H.”AS BHP” Marzena Rzepińska ul. Hutnicza 31 Gdynia 80-809
 
Zamówienie  na dostawę odzieży roboczej i ochronnej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni na rok 2019 zostało udzielone firmie:
Tukan s.c. Paweł Tuczkowski, Artur Klemann
Adres wykonawcy:
ul. Worcella 31 Gdańsk 80-809
NIP: 5832495150
REGON: 191503030
Cena: 39 080,52 zł brutto , liczba punktów 60 
Inne kryteria: termin dostawy 8 dni,  liczba punktów 40

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Ireneusz Dankowski
Ostatnio zmodyfikował: Ireneusz Dankowski
Data wytworzenia informacji: 20.03.2019
Data udostępnienia informacji: 20.03.2019
Ostatnia aktualizacja: 20.03.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
20.03.2019 13:03 Dodanie informacji Ireneusz Dankowski