Dostawa dla Gminy Miasta Gdyni tablic rejestracyjnych oraz odbiór i utylizację tablic rejestracyjnych wycofanych z użytku

Niniejszym informuję, iż w wyniku postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę dla Gminy Miasta Gdyni tablic rejestracyjnych oraz odbiór i utylizację tablic rejestracyjnych wycofanych z użytku dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. Wybrano ofertę Wytwórni Tablic ZNAK Sp. z o.o. z  siedzibą przy ul. Gąbińskiej 5, 01-703 Warszawa. Cena oferty 479 169,00 zł brutto. Powyższa oferta spełnia wymogi specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz uzyskała najwyższą ilość punktów 30 pkt. w kryteriach oceny oferty. Kryterium I – cena 10 pkt., kryterium II – czas dostarczenia zamówień częściowych (partii) tablic rejestracyjnych – do 4 dni – 10 pkt., kryterium III – czas dostarczenia tablic indywidualnych, wtórników tablic rejestracyjnych oraz dodatkowych tablic rejestracyjnych na bagażnik – do 24 godzin – 10 pkt..
Ponadto w ww. postępowaniu ofertę złożyła firma: TABLA Sp. z o.o. z siedzibą  przy ul. Diamentowej 7B, 20-447 Lublin. Cena oferty brutto oferty – 536 879,50 zł. Kryterium I – cena 9 pkt., kryterium II – czas dostarczenia zamówień częściowych (partii) tablic rejestracyjnych – do 10 dni – 1 pkt., kryterium III – czas dostarczenia tablic indywidualnych, wtórników tablic rejestracyjnych oraz dodatkowych tablic rejestracyjnych na bagażnik – do 75 godzin – 1 pkt.; ilość ogólna punktów – 11.
W postępowaniu nie wykluczono żadnych Wykonawców i nie odrzucono żadnej oferty.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Neubert-Michalak
Wprowadził informację: Dagmara Syjczak
Data wytworzenia informacji: 12.12.2018
Data udostępnienia informacji: 12.12.2018