XII sesja Rady Miasta Gdyni z dnia 25 września 2019 r.

PORZĄDEK OBRAD
XII SESJI RADY MIASTA GDYNI
25 września 2019 roku
GODZ. 12.00, s. 105 UM
 
 
1.      Otwarcie sesji Rady Miasta,
2.      Przyjęcie porządku obrad,
3.      Przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Miasta,
4.      Sprawozdanie z pracy Rady Dzielnicy Chylonia
5.      Projekty uchwał w sprawach:

Projekty uchwał scalone do jednego pliku .pdf
 
5.1  uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Karwiny w Gdyni, rejon Obwodnicy Trójmiasta i ul. Nowowiczlińskiej.
5.2  uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Leszczynki w Gdyni, rejon ulic Morskiej i Działdowskiej
5.3  stwierdzenia nieważności § 12 pkt 2 uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno – Wiczlino w Gdyni, rejon ul. Wiczlińskiej i tzw. Wielkiej Roli,
5.4  zmiany uchwały w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, położonych na terenie administracyjnym Gminy Miasta Gdyni,
5.5  zaciągnięcia pożyczki rewitalizacyjnej na realizację projektu inwestycyjnego pn. „Budowa budynku komunalnego wielorodzinnego przy ulicy Dickmana w Gdyni-Oksywie”
5.6  nagród dla funkcjonariuszy Policji w 2019 r.
5.7  zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych dyrektora Szkoły Podstawowej nr 48 w Gdyni,
5.8  zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych dyrektora Szkoły Podstawowej nr 52
5.9  wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Juliana Ejsmonda,
5.10    wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Huzarskiej,
5.11    wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżaw nieruchomości gruntowych położonych w Gdyni przy ul. Przemysława
5.12    wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Kamiennej
5.13    wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżaw nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Ujejskiego,
5.14    wyrażenia zgody na sprzedaż udziału w prawie własności niewydzielonej części gruntu przynależnego do lokalu mieszkalnego nr 3A położonego Gdyni przy ul. Płk. Dąbka 183.
5.15    wniosków Pana MB o zobowiązanie Prezydenta Miasta Gdyni zawartych w jego skardze z  dnia 14 sierpnia 2019r. wniesionej dnia  21 sierpnia 2019 r.,
5.16    skargi Pana MB na działalność Prezydenta Miasta Gdyni wniesionej 21 sierpnia 2019 r.
 
6.            Sprawozdanie z prac Komisji Gospodarki Komunalnej.
7.            Interpelacje,
8.            Informacje.
9.            Wolne wnioski.
10.        Ustalenie terminu następnej sesji.
11.        Zakończenie obrad.

Aneks do porządku obrad
XII sesji Rady Miasta Gdyni
25 września 2019 r.
 
 
 
Projekty uchwał w sprawach:
 
                             
1.zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na 2019 rok,
2.zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2019 – 2033,
3.zaciągnięcia  kredytu długoterminowego
4.stwierdzenia przekształcenia Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Gdyni w Centrum Kształcenia Zawodowego w Gdyni
 
 
Przewodnicząca Rady Miasta Gdyni
 
Joanna Zielińska

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Ostatnio zmodyfikował: Katarzyna Manikowska
Data wytworzenia informacji: 12.09.2019
Data udostępnienia informacji: 12.09.2019
Ostatnia aktualizacja: 18.09.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
18.09.2019 12:13 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska
13.09.2019 08:17 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
12.09.2019 13:57 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
12.09.2019 13:52 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
12.09.2019 13:52 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
12.09.2019 13:43 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
12.09.2019 13:28 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
12.09.2019 09:23 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
12.09.2019 08:41 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska