VIII sesja Rady Miasta Gdyni z dnia 24 kwietnia 2019 r.


PORZĄDEK OBRAD
VIII SESJI RADY MIASTA GDYNI
24 kwietnia 2019 roku
GODZ. 12.00, s. 105 UM
 
 
1.      Otwarcie sesji Rady Miasta,
2.      Przyjęcie porządku obrad,
3.      Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Miasta,
4.      Sprawozdanie z prac Młodzieżowej Rady Miasta Gdyni,
5.      Projekty uchwał w sprawach:

Projekty uchwał scalone do jednego pliku .pdf - 12,5 MB
 
5.1  Planu Adaptacji miasta Gdyni do zmian klimatu do roku 2030 (załącznik dostępny wyłącznie elektronicznie – www.gdynia.pl)
5.2  przystąpienia Gminy Miasta Gdynia do Międzynarodowej Sieci Miast Uczących Się UNESCO ( UNESCO Global Network of Learning Cities),
5.3  ustalenia zasad korzystania ze sportowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej,
5.4  wykazu kąpielisk na obszarze morskim przyległym do Gminy Miasta Gdyni w roku 2019,
5.5  zawarcia porozumienia z Gminą Wiejską Kosakowo dotyczącego współpracy przy prowadzeniu kąpieliska Gdynia Babie Doły,
5.6  ustalenia uprawnień w ramach przewozów o charakterze użyteczności publicznej,
5.7  wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonych przy ul. Aresa,
5.8  wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Zofii Nałkowskiej,
5.9  wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. gen. Jarosława Dąbrowskiego,
5.10                     wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni ul.Kurpiowska 37B,
5.11                     wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Morskiej
5.12                     wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonych przy ul. Powstania Wielkopolskiego,
5.13                     wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni ul.Pusta 7B,
5.14                     wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. inż. J. Śmidowicza,
5.15                     wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Zwierzynieckiej,
5.16                     wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni ul.Afrodyty 14,
5.17                     wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej  położonej w Gdyni przy ul. Kościelnej,
5.18                     wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. J. Brzechwy,
5.19                     wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Kamiennej,
5.20                     wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Z. Nałkowskiej,
5.21                     wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej, położonej w Gdyni przy ulicy Żarnowieckiej,
5.22                     wyrażenia zgody na nabycie na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej w Gdyni przy ulicy Jana Kasprowicza
5.23                     skarg  Pana MB na działalność Prezydenta Miasta Gdyni wniesionych w dniach 4, 8 i 14 stycznia 2019 r. oraz wniosków o zobowiązanie Prezydenta Miasta Gdyni do uregulowania Skarżącemu kwoty wynagrodzenia za korzystanie z jego nieruchomości bez tytułu prawnego zgodnie z jego wezwaniem do zapłaty z dnia 20 marca 2017 r..
 
 
6.      Sprawozdanie z prac Komisji Planowania Przestrzennego i Strategii,
7.      Interpelacje,
8.      Informacje.
9.      Wolne wnioski.
10.  Ustalenie terminu następnej sesji.
11.  Zakończenie obrad.


Aneks do porządku obrad
VIII sesji Rady Miasta Gdyni
24 kwietnia 2019 r.
 
 
Projekty uchwał w sprawach:
 
Projekty uchwał scalone do jednego pliku .pdf - 6,3 MB
                             
1.przyjęcia aktualizacji "Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Komunikacji Miejskiej w Gdyni oraz w Miastach i Gminach Objętych Porozumieniami Komunalnymi na lata 2016-2025" (treść dostępna wyłącznie w formie elektronicznej – www.gdynia.pl)
2. desygnowania radnych Rady Miasta Gdyni do Rady ds. Budżetu Obywatelskiego
3. wyrażenia zgody na sprzedaż udziału w prawie własności niewydzielonej części gruntu przynależnego do lokalu mieszkalnego nr 11 położonych Gdyni przy ul. Woj. Wachowiaka 9A-9C,
4. wyrażenia zgody na sprzedaż udziału w prawie własności niewydzielonej części gruntu przynależnego do lokalu mieszkalnego nr 16A położonych Gdyni przy ul. Morskiej 97,
5. wyrażenia zgody na nabycie na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. św. Kazimierza Królewicza,
6. wyrażenia zgody na nabycie  na rzecz Gminy Miasta Gdyni prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  położonych w Gdyni przy ulicy Orląt Lwowskich i Mikołaja Kopernika
 
 
Przewodnicząca Rady Miasta Gdyni
 
Joanna Zielińska

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Ostatnio zmodyfikował: Katarzyna Manikowska
Data wytworzenia informacji: 11.04.2019
Data udostępnienia informacji: 11.04.2019
Ostatnia aktualizacja: 09.05.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
09.05.2019 09:14 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
24.04.2019 09:53 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
17.04.2019 15:04 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
17.04.2019 12:00 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
17.04.2019 11:59 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
11.04.2019 10:13 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
11.04.2019 09:52 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
11.04.2019 09:43 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska