V sesja Rady Miasta Gdyni z dnia 23 stycznia 2019 r.

PORZĄDEK OBRAD
V SESJI RADY MIASTA GDYNI
23 stycznia 2019 roku
GODZ. 12.00, s. 105 UM
 
projekty uchwał scalone do jednego pliku PDF - 19 MB, 86 stron 

1.      Otwarcie sesji Rady Miasta,
2.      Przyjęcie porządku obrad,
3.      Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Miasta,
4.      Sprawozdanie z prac Rady Dzielnicy Karwiny,
5.      Projekty uchwał w sprawach:
 
5.1  nadania Pani Agacie Witczak Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „Za wybitne zasługi dla Gdyni” (Medal nr 67),
5.2  nadania Panu Jerzemu Miotke Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „Za wybitne zasługi dla Gdyni” (Medal nr 68),
5.3  nadania Panu Piotrowi Gotowale Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „Za wybitne zasługi dla Gdyni” (Medal Nr 69),
5.4  odwołania przedstawicieli Rady Miasta Gdyni w Zgromadzeniu Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”, powołania nowych przedstawicieli i upoważnienia do kumulacji głosów
5.5  delegowania przedstawiciela Gminy Miasta Gdyni do Walnego Zebrania  Delegatów Stowarzyszenia „Związek Miast i Gmin Morskich”,
5.6  delegowania przedstawiciela Gminy Miasta Gdyni do Zgromadzenia Ogólnego Związku Miast Polskich
5.7  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Obłuże i Pogórze w Gdyni, rejonu ulic E. Kwiatkowskiego, adm. J. Unruga i kpt. A. Ledóchowskiego
5.8  przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gdyni na 2019 rok
5.9  podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023,
5.10                     określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023,
5.11                     przystąpienia Gminy Miasta Gdyni do projektu partnerskiego pn. „PACE – Physical Activity Enhancement” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu na lata 2014–2020 Erasmus + Akcja Sport, „Współpraca partnerska na mniejszą skalę”,
5.12                     zmieniająca uchwałę nr III/38/14 Rady Miasta Gdyni w sprawie ustanowienia dorocznych nagród Prezydenta Miasta Gdyni „Galion Gdyński”,
5.13                     wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni ul.Płk.Dąbka 80.
5.14                     wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Gdyni przy ul. Płk. Stanislawa Dąbka, stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni,
5.15                     wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni ul.Kaczewskiej,
5.16                     wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni ul.A.Malczewskiego 31G,
5.17                     wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Spacerowej,
5.18                     wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Sieradzkiej,
5.19                     wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonych w Gdyni przy ul. Hutniczej i ul. Bolesława Krzywoustego,
5.20                     wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Zbożowej 59, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni
5.21                     wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy  dzierżawy nieruchomości gruntowej o powierzchni 400 m² położonej  w Gdyni  przy ul. Bernadowskiej,
5.22                     wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu pomieszczeń użytkowych znajdujących się w budynku przy ul. Morskiej 97 w Gdyni.
5.23                     zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej  położonej w Gdyni przy ulicy Płk.Dąbka/ ul.Zielonej,
5.24                     wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Świętojańskiej,
5.25                     wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy    dzierżawy nieruchomości gruntowej o powierzchni  7792  m² położonej  w Gdyni przy ul.  Admirała J. Unruga 150,
5.26                     wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres dziewięćdziesięciu dziewięciu lat nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Morskiej
5.27                     skargi Stowarzyszenia Sieć Obywatelska Watchdog Polska na Prezydenta Miasta Gdyni,
5.28                     skargi Pana KS z dnia 23 listopada 2018 r. na działalność Prezydenta Miasta Gdyni dotyczącą nie dokonania zwrotu nienależnie pobranych opłat w Strefie Płatnego Parkowania w Gdyni,
5.29                     skargi Stowarzyszenia „Osiedle Biały Zakątek” w Gdyni na działalność Biura Planowania  Przestrzennego Miasta Gdyni,
5.30                     zmiany Uchwały nr XXIII/489/04 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 września 2004 r. w sprawie przyjęcia Statutu Miasta Gdyni.
 
6.      Interpelacje,
7.      Informacje.
8.      Wolne wnioski.
9.      Ustalenie terminu następnej sesji.
10.  Zakończenie obrad.

Aneks do porządku obrad
V sesji Rady Miasta Gdyni
23 stycznia 2019 r.
 
projekty scalone do jednego pliku PDF - uwaga: 50 MB, 662 strony
 
Projekty uchwał w sprawach:
                             

 1. zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na 2019 rok1 ,
 2. zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2019 – 2033
 3. ustalenia wysokości środków na Budżet Obywatelski w 2019 roku;  
 4. uchwalenia Statutu Dzielnicy Babie Doły,
 5. uchwalenia Statutu Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino,
 6. uchwalenia Statutu Dzielnicy Chylonia,
 7. uchwalenia Statutu Dzielnicy Cisowa,
 8. uchwalenia Statutu Dzielnicy Dąbrowa,
 9. uchwalenia Statutu Dzielnicy Działki Leśne,
 10. uchwalenia Statutu Dzielnicy Grabówek,
 11. uchwalenia Statutu Dzielnicy Kamienna Góra,
 12. uchwalenia Statutu Dzielnicy Karwiny,
 13. uchwalenia Statutu Dzielnicy Leszczynki,
 14. uchwalenia Statutu Dzielnicy Mały Kack
 15.  uchwalenia Statutu Dzielnicy Obłuże
 16. uchwalenia Statutu Dzielnicy Oksywie
 17. uchwalenia Statutu Dzielnicy Orłowo,
 18. uchwalenia Statutu Dzielnicy Pogórze,
 19. uchwalenia Statutu Dzielnicy Pustki Cisowskie-Demptowo,
 20. uchwalenia Statutu Dzielnicy Redłowo,
 21. uchwalenia Statutu Dzielnicy Śródmieście,
 22. uchwalenia Statutu Dzielnicy Wielki Kack,
 23. uchwalenia Statutu Dzielnicy Wzgórze Świętego Maksymiliana,
 24. połączenia dzielnic Witomino-Leśniczówka i Witomino-Radiostacja oraz uchwalenia Statutu Dzielnicy Witomino,
 25. zamiaru przekształcenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej  nr 2 przy ul. Opata Hackiego 13 w Gdyni,
 26. zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 37 im. Obrońców Kępy Oksywskiej przy ul. Wiczlińskiej w Gdyni,
 27. zamiaru przekształcenia XVII Liceum Ogólnokształcącego przy ul. 10 Lutego 26 w Gdyni,
 28. założenia Przedszkola nr 59 w Gdyni, ul. Wiczlińska 50B,
 29. założenia Przedszkola nr 60 w Gdyni, ul. Porębskiego 21,
 30. Statut Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gdyni,

 
 
Przewodnicząca Rady Miasta Gdyni
 
Joanna Zielińska

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Ostatnio zmodyfikował: Michał Kowalski
Data wytworzenia informacji: 10.01.2019
Data udostępnienia informacji: 10.01.2019
Ostatnia aktualizacja: 23.01.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
23.01.2019 12:12 Aktualizacja treści Michał Kowalski
17.01.2019 12:42 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
17.01.2019 11:09 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
17.01.2019 10:50 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
17.01.2019 10:13 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
17.01.2019 09:42 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
17.01.2019 09:42 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
10.01.2019 15:37 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
10.01.2019 14:12 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
10.01.2019 09:59 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska