IX sesja Rady Miasta z dnia 22 maja 2019 r.


PORZĄDEK OBRAD
IX SESJI RADY MIASTA GDYNI
22 maja 2019 roku
GODZ. 12.00, s. 105 UM
 
projekty uchwał scalone do jednego pliku .pdf
 
1.      Otwarcie sesji Rady Miasta,
2.      Przyjęcie porządku obrad,
3.      Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Miasta,
4.      Projekty uchwał w sprawach:
 
4.1              zaciągnięcia  kredytu długoterminowego,
4.2              przystąpienia Gminy Miasta Gdyni, jako Partnera do projektu unijnego pn. SMACKER, dofinansowanego w ramach Programu Współpracy INTERREG Central Europe (Interreg Europa Środkowa)
4.3              uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Orłowo w Gdyni, obejmującego obszary w rejonach ulic: Spacerowej, Orłowskiej, Króla Jana III, Przemysława, Plażowej, Balladyny i Świętopełka,
4.4              uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Działki Leśne w Gdyni, rejon ulic Warszawskiej, Wolności i Witomińskiej,
4.5              ustalenia przepisów porządkowych dla pasażerów korzystających z komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni
4.6              zmiany statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni w części dotyczącej zakresu działania i lokalizacji filii oraz oddziałów,
4.7              zmiany nazwy Szkoły Policealnej nr 2 dla Dorosłych w Gdyni,
4.8              zmiany nazwy Szkoły Policealnej nr 5 dla Dorosłych w Gdyni,
4.9              zmiany nazwy Szkoły Policealnej nr 8 dla Dorosłych w Gdyni,
4.10          zmiany nazwy Szkoły Policealnej nr 10 dla Dorosłych w Gdyni,
4.11          wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Chabrowej,
4.12          wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni ul.Hodowlana 8,
4.13          wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni ul.Leszczynki 175,
4.14          wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni ul.Północna 1A
4.15          odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy użytkowania - ul. Kazimierza Tetmajera 65
4.16          obwieszczenie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Orłowo i Redłowo w Gdyni, rejon rzeki Kaczej i ulic: Kościelnej, Armatorów i Kasztanowej.
 
5. Sprawozdanie z prac Komisji Oświaty,
6. Interpelacje,
7. Informacje.
8. Wolne wnioski.
9. Ustalenie terminu następnej sesji.
10. Zakończenie obrad.


Aneks do porządku obrad
IX sesji Rady Miasta Gdyni
22 maja 2019 r.
 
 
 
Projekty uchwał w sprawach:
 
projekty scalone do jednego pliku .pdf
                             
1. zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na 2019 rok
2. zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2019 – 2033
 
Przewodnicząca Rady Miasta Gdyni
 
Joanna Zielińska

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Ostatnio zmodyfikował: Katarzyna Manikowska
Data wytworzenia informacji: 09.05.2019
Data udostępnienia informacji: 09.05.2019
Ostatnia aktualizacja: 15.05.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
15.05.2019 15:43 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
15.05.2019 12:51 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
15.05.2019 10:13 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska
09.05.2019 14:35 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
09.05.2019 09:12 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska