III sesja Rady Miasta Gdyni z dnia 5 grudnia 2018 r.

PORZĄDEK OBRAD
III SESJI RADY MIASTA GDYNI
5 grudnia 2018 roku
GODZ. 12.00, s. 105 UM
 
 
1.      Otwarcie sesji Rady Miasta,
2.      Przyjęcie porządku obrad,
3.      Przyjęcie protokołu z I i II  sesji Rady Miasta,
4.      Sprawozdanie z prac Rady Dzielnicy Grabówek,
5.      Projekty uchwał w sprawach:
 
6.1  zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na 2018 rok,
6.2  zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdynia na lata 2018 – 2033,
6.3  ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Gdyni,
6.4  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Oksywie w Gdyni, rejon ulic Bosmańskiej, inż. J. Śmidowicza i Arciszewskich,
6.5  uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon ulic A. Abrahama, J. Kilińskiego i R. Traugutta
6.6  zawarcia porozumienia dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Gdańsk przy realizacji zadania podlegającego na zmianie wielkości, obszaru i granic aglomeracji Gdańsk,
6.7  zmiany uchwały w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej ds. Wyborów do Rad Dzielnic,
6.8  przystąpienia Gminy Miasta Gdyni, jako Partnera do projektu CAR, dofinansowanego w ramach Programu Współpracy INTERREG Południowy Bałtyk,
6.9  uchwalenia rocznego Programu współpracy miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi,
6.10                     zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia dorocznych nagród Prezydenta Miasta Gdyni „Galion Gdyński”
6.11                     nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gdyni – miasta na prawach powiatu nieruchomości położonej w pasie ulicy Zielonej,
6.12                     nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gdyni – miasta na prawach powiatu nieruchomości drogowej położonej w pasie ulicy Adm. J. Unruga,
6.13                     wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul.Wrocławskiej 93
6.14                     wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Wielkopolskiej /Racławickiej,
6.15                     wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. św. Kazimierza Królewicza,
6.16                     wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Spacerowej,
6.17                     wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżaw nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul.Sieradzkiej 34,
6.18                     wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ulicy Sambora 7,
6.19                     wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul.Przebendowskich,
6.20                     wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul.Płockiej/Gedymina,
6.21                     wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Gdyni przy ulicy Obrońców Wybrzeża,
6.22                     wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul.Kurpiowskiej 37B,
6.23                     wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżaw nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul.Jesionowej nr 7 i nr 15A,
6.24                     wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ulicy Dembińskiego 97,
6.25                     obwieszczenie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Gdyni,
 
7.            Interpelacje,
8.            Informacje.
9.            Wolne wnioski.
10.        Ustalenie terminu następnej sesji.
11.        Zakończenie obrad.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Ostatnio zmodyfikował: Michał Kowalski
Data wytworzenia informacji: 22.11.2018
Data udostępnienia informacji: 22.11.2018
Ostatnia aktualizacja: 05.12.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
05.12.2018 11:53 Aktualizacja treści Michał Kowalski
04.12.2018 07:59 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
23.11.2018 08:17 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska
22.11.2018 09:20 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska