Zawiadomienie o unieważnieniu postępowaniaSI.271.21.2018   
                                                                     
EZP 43/18
 
                                                                                                                    
                                            Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.

 
Na podstawie art. 93 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zawiadamiam, że Zamawiający dokonał unieważnienia postępowania przetargowego na dostawę oprogramowania do obsługi turystycznej dla Zespołu Szkół Hotelarsko Gastronomicznych w Gdyni, realizowanej w ramach projektu "Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni - budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie", umowa o dofinansowanie nr RPPM.04.01.00-22-0001/16-01. Projekt dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), nie złożono żadnej oferty.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jerzy Przeworski
Wprowadził informację: Aleksandra Goran
Data wytworzenia informacji: 04.06.2018
Data udostępnienia informacji: 07.06.2018