Wyniki postępowania w częsci III w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 209 tyś Euro na dzierżawę urządzeń wielofunkcyjnych dla UMG


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofert            
 
dotyczy: przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209 000 euro na dzierżawę urządzeń wielofunkcyjnych z funkcją drukowania, skanowania i kopiowania wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych dla Urzędu Miasta Gdyni na okres 24 miesięcy.
 
Na podstawie art. 94 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U.2017.1579 z późn. zm.) informujemy, że w związku z uchylaniem się przez firmę Małgorzata Miąskowska Przedsiębiorstwo Techniki Biurowej SERVICE nazwa skrócona PTB SERVICE,  z siedzibą przy ul. Botnicka 3/3, 81 – 015 Gdynia, której oferta została wybrana jako najkorzystniejsza w zakresie  części III, od zawarcia umowy, Zamawiający wybiera ofertę P.H.U. „BIKOP” Eugeniusz Bigos z siedzibą przy ul. Jarosza Henryka Derdowskiego 7, 80 – 319 Gdańsk jako najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert             bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Joanna Szwedowska
Ostatnio zmodyfikował: Joanna Lompert
Data wytworzenia informacji: 09.02.2018
Data udostępnienia informacji: 09.02.2018
Ostatnia aktualizacja: 09.02.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
09.02.2018 10:49 Dodanie informacji Joanna Lompert