Wykonanie robót budowlanych dla potrzeb kompleksowej termomodernizacji 4 budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych w Gdyni

LOGO_UE

MBI.271.3.2018.EB                                                                                                          Gdynia, dnia 08.06.2018 r.
07/1228

OGŁOSZENIE O WYNIKU

 

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na Wykonanie robót budowlanych dla potrzeb kompleksowej termomodernizacji 4 budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych w Gdyni w ramach projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gdyni”

Zgodnie z art. 92 ust 1 pkt 1) Ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Zgodnie z zapisami SIWZ, w dniu 04.05.2018r. przeprowadzono część jawną – dokonano otwarcia złożonych ofert w przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na Wykonanie robót budowlanych dla potrzeb kompleksowej termomodernizacji 4 budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych w Gdyni w ramach projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gdyni”.

W niniejszym postępowaniu złożono jedną ofertę dotyczącą wszystkich części ww. zamówienia.

Zamawiający dokonał oceny ofert dla każdej części zamówienia z osobna na podstawie kryteriów oceny ofert zawartych w SIWZ.

Tab.1: OCENA OFERT - CZĘŚĆ I
Tab.1: OCENA OFERT - CZĘŚĆ I

Zamawiający na podstawie art. 91 ust. 1 Prawa Zamówień Publicznych, wybrał jedną złożoną ofertę dla  ww. zamówienia, spełniającą równocześnie kryteria oraz warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ. Oferta, została złożona przez Konsorcjum: Lider Konsorcjum: CEZ ESCO Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 61, 00-697 Warszawa Partner Konsorcjum: Hydrochem DGE S.A., ul. Rafii 22, 04-241 Warszawa. Złożona oferta otrzymała łącznie 90,00 punktów dla CZĘŚCI I zamówienia.


Tab.2: OCENA OFERT - CZĘŚĆ II
Tab.2: OCENA OFERT - CZĘŚĆ II

Zamawiający na podstawie art. 91 ust. 1 Prawa Zamówień Publicznych, wybrał jedną złożoną ofertę dla  ww. zamówienia, spełniającą równocześnie kryteria oraz warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ. Oferta, została złożona przez Konsorcjum: Lider Konsorcjum: CEZ ESCO Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 61, 00-697 Warszawa Partner Konsorcjum: Hydrochem DGE S.A., ul. Rafii 22, 04-241 Warszawa. Złożona oferta otrzymała łącznie 90,00 punktów dla CZĘŚCI II zamówienia.


Tab.3: OCENA OFERT - CZĘŚĆ III
Tab.3: OCENA OFERT - CZĘŚĆ III

Zamawiający na podstawie art. 91 ust. 1 Prawa Zamówień Publicznych, wybrał jedną złożoną ofertę dla  ww. zamówienia, spełniającą równocześnie kryteria oraz warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ. Oferta, została złożona przez Konsorcjum: Lider Konsorcjum: CEZ ESCO Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 61, 00-697 Warszawa Partner Konsorcjum: Hydrochem DGE S.A., ul. Rafii 22, 04-241 Warszawa. Złożona oferta otrzymała łącznie 90,00 punktów dla CZĘŚCI III zamówienia.


Tab.4: OCENA OFERT - CZĘŚĆ IV
Tab.4: OCENA OFERT - CZĘŚĆ IV

Zamawiający na podstawie art. 91 ust. 1 Prawa Zamówień Publicznych, wybrał jedną złożoną ofertę dla  ww. zamówienia, spełniającą równocześnie kryteria oraz warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ. Oferta, została złożona przez Konsorcjum: Lider Konsorcjum: CEZ ESCO Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 61, 00-697 Warszawa Partner Konsorcjum: Hydrochem DGE S.A., ul. Rafii 22, 04-241 Warszawa. Złożona oferta otrzymała łącznie 90,00 punktów dla CZĘŚCI IV zamówienia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Beata Brzostowska
Wprowadził informację: Edyta Bielawiec
Ostatnio zmodyfikował: Edyta Bielawiec
Data wytworzenia informacji: 08.06.2018
Data udostępnienia informacji: 08.06.2018
Ostatnia aktualizacja: 08.06.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
08.06.2018 16:01 Dodanie informacji Edyta Bielawiec