Wykonanie robót budowlanych dla potrzeb kompleksowej termomodernizacji 2 budynków komunalnych mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych w Gdyni

LOGO

MBI.271.18.2018.MK                                                                                             Gdynia, dnia 18.07.2018r.
05/1557
 

OGŁOSZENIE O WYNIKU

 

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na Wykonanie robót budowlanych dla potrzeb kompleksowej termomodernizacji 2 budynków komunalnych mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych w Gdyni w ramach projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków komunalnych mieszkalnych na terenie Gdyni”

Zgodnie z art. 92 ust 1 pkt 1) oraz art. 92 ust 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zgodnie z zapisami SIWZ, w dniu 25.06.2018r. przeprowadzono część jawną – dokonano otwarcia złożonych ofert w przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na Wykonanie robót budowlanych dla potrzeb kompleksowej termomodernizacji 2 budynków komunalnych mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych w Gdyni w ramach projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków komunalnych mieszkalnych na terenie Gdyni”

W niniejszym postępowaniu w wyznaczonym terminie złożono jedną ofertę dotyczącą CZĘŚCI I oraz CZĘŚCI II ww. zamówienia.

Zamawiający dokonał oceny ofert dla każdej części z osobna na podstawie kryteriów oceny ofert zawartych w SIWZ.

Dla CZĘŚCI I ww. zamówienia:
OCENA_OFERTY_CZĘŚĆ_I
Zamawiający na podstawie art. 91 ust. 1 Prawa Zamówień Publicznych, wybrał jedną złożoną ofertę dla CZĘŚCI I ww. zamówienia, spełniającą równocześnie kryteria oraz warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ. Oferta, została złożona przez Konsorcjum „TYSAND – KRUPA” Lider: TYSAND sp. j. J. Krawczykiewicz, J. Sowiński, ul. Grunwaldzka 585A/7, 80-339 Gdańsk, Partner: Firma Remontowo - Budowlana „KRUPA” Stanisław Krupa, ul. Klonowa 13, 81-558 Gdynia.
Złożona oferta otrzymała łącznia 80,00 punktów dla CZĘŚCI I zamówienia.


Dla CZĘŚCI II ww. zamówienia:
OCENA OFERTY CZĘŚĆ II
Zamawiający na podstawie art. 91 ust. 1 Prawa Zamówień Publicznych, wybrał jedną złożoną ofertę dla CZĘŚCI II ww. zamówienia, spełniającą równocześnie kryteria oraz warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ. Oferta, została złożona przez Konsorcjum „TYSAND – KRUPA” Lider: TYSAND sp. j. J. Krawczykiewicz, J. Sowiński, ul. Grunwaldzka 585A/7, 80-339 Gdańsk Partner: Firma Remontowo - Budowlana „KRUPA” Stanisław Krupa, ul. Klonowa 13, 81-558 Gdynia.
Złożona oferta otrzymała łącznia 80,00 punktów dla CZĘŚCI II zamówienia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Beata Brzostowska
Wprowadził informację: Edyta Bielawiec
Data wytworzenia informacji: 18.07.2018
Data udostępnienia informacji: 18.07.2018