Wykonanie badań lekarskich i psychologicznych dla uczestników projektu pn. „System wsparcia zatrudnienia dla miasta Gdyni i obszaru ZIT – etap I”
OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W CZĘŚCI

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie badań lekarskich i badań psychologicznych dla uczestników projektu pn. „System wsparcia zatrudnienia dla Miasta Gdyni i obszaru ZIT – etap I”, współfinansowanego ze środków Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

 
Zamawiający – Gmina Miasta Gdyni – informuje, iż z powodu wycofania się oferenta, unieważnia się postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w Części 1. tj.: Badania lekarskie, prowadzonego w trybie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 - t.j. z późń.zm.).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kukiełko
Wprowadził informację: Monika Antkowiak
Ostatnio zmodyfikował: Monika Antkowiak
Data wytworzenia informacji: 16.03.2018
Data udostępnienia informacji: 16.03.2018
Ostatnia aktualizacja: 16.03.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
16.03.2018 14:43 Dodanie informacji Monika Antkowiak